Informacje na temat faktur dostępnych w Panelu klienta

Faktura VAT jest dokumentem, który generowany jest podczas ostatniego etapu realizacji zamówienia. Po wygenerowaniu faktury VAT, na kontaktowy adres e-mail Klienta wysyłane jest powiadomienie o zrealizowaniu zamówienia wraz z możliwością pobrania danej faktury.

Jakie informacje znajdę w tym artykule?

Listę wszystkich faktur dla konta znajdziesz w sekcji menu „Konto” -> „Dokumenty finansowe” -> „Historia płatności i faktur”.

dokfis

Jakie informacje znajdę w szczegółach wybranej faktury?

Możesz kliknąć na numer lub typ dokumentu wybranej faktury, aby wyświetlić informacje na jej temat.

Przykład: po wybraniu sekcji menu „Konto” -> „Dokumenty finansowe” -> „Historia płatności i faktur”, możesz kliknąć ID wybranej faktury VAT. W następnym oknie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat danej faktury VAT (np. ilość, rodzaj, cena usług).
dokfis2
 • ID dokumentu – pole to wyświetla unikatowy identyfikator (ID) faktury,
 • Nr dokumentu – w tym miejscu wyświetlany jest numer systemowy dla danej faktury,
 • Klient – pole wyświetla identyfikator właściciela konta (abonenta), dla którego faktura została wygenerowana,
 • Typ dokumentu – w tym polu wyświetlany jest typ dokumentu (np. faktura VAT),
 • Status – w tym miejscu sprawdzisz aktualny status danej faktury:
  • Otwarty – status ten oznacza, że dana faktura jest jeszcze nieopłacona i czeka na podpięcie płatności, np. z Salda Kaucji Klienta,
  • Zamknięty – status ten oznacza, że dana faktura jest w całości opłacona,
   Jeśli kwota generowanego zamówienia jest mniejsza od środków zgromadzonych w Saldzie Kaucji, zamówienie zostanie zrealizowanie automatycznie. Pod warunkiem, że opcja automatycznego odnowienia usługi jest włączona. W takiej sytuacji nie musisz wykonywać żadnych operacji związanych z opłacaniem zamówień, ponieważ jest to wykonywane automatycznie. Wystarczy, że przypilnujesz, aby w momencie generowania zamówienia w Saldzie Kaucji znajdowała się odpowiednia suma pieniędzy.
 • Czas utworzenia – pole wyświetla datę i godzinę utworzenia danej faktury,
 • Data dokumentu – pole wyświetla datę, w której powiązano daną fakturę w płatnością,
 • Termin realizacji – pole wyświetla termin płatności, w którym faktura powinna zostać opłacona,
 • Łącznie – pole wyświetla pierwotną kwotę faktury (sumę wszystkich zamówionych pozycji),
 • Suma podatku – w tym polu wyświetlana jest wartość podatku od sprzedaży na danej fakturze,
 • Saldo – pole wyświetla aktualny stan rachunku,
  WAŻNE! Saldo otwartej faktury może być takie samo lub mniejsze od sumy widocznej na fakturze w polu „Łącznie”. W przypadku opłaconej (zamkniętej) faktury, jej saldo zawsze wyświetla wartość zerową.
 • Opis – wyświetla opis wybranej faktury, np. ilość, nazwę oraz rodzaj usług.

Dostępne przyciski do użycia:

W dolnej części ekranu dostępne są następujące przyciski:

dokfis3
 • Pobierz plik PDF – kliknij ten przycisk, aby wyświetlić lub pobrać wybraną fakturę w wersji pliku PDF.
 • Wyślij powiadomienie – powoduje wysłanie powiadomienia o danej fakturze na adres e-mail abonenta.
  WAŻNE! Powiadomienie zostanie wysłane na pierwotny adres e-mail. Oznacza to, że wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres e-mail, który był podany jako kontaktowy w momencie generowania faktury. Jeśli chcesz wygenerować powiadomienie, które zostanie wysłane na nowy adres e-mail, to niezbędny będzie kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Jakie informacje znajdę w sekcji „Szczegóły”?

W sekcji „Szczegóły” (dolna część ekranu) wyświetlane są szczegółowe informacje o poszczególnych pozycjach (usługach), które widnieją na wybranej fakturze. Wyjątek stanowią darmowe usługi, dla których faktury VAT nie są generowane.

dokfis4

W sekcji „Szczegóły” znajdziesz następujące informacje:

 • ID – wyświetla numer porządkowy dla pozycji (np. 1, 2, 3, … 8),
 • Opis – wyświetla dane (np. nazwę, krótki opis) na temat danej pozycji,
 • Ilość – wyświetla ilość zamówionych pozycji,
 • Czas trwania – wyświetla wartość liczbową dla okresu ważności (np. na 1 lub 3 miesiące),
 • Cena jednostkowa – wyświetla cenę jednostkową (np. wartość za 1 miesiąc),
 • Kwota rabatu – w tym polu wyświetlana jest wartość naliczonej zniżki,
 • Wartość netto – w tym miejscu wyświetlana jest właściwa cena za usługę. Wartość netto jest określana na podstawie ceny za sztukę pomnożonej przez zamówioną ilość produktów. Ewentualnie odejmowana jest wartość zniżki, jeśli taka występuje,
 • Nazwa subskrypcji – wyświetla nazwę subskrypcji, która występuje na danej fakturze,

Jakie informacje znajdę w sekcji „Powiązania”?

dokfis5

W sekcji „Powiązania” wyświetlane są szczegółowe informacje o dokumentach, które są powiązane z daną fakturą.

Przykład: Płatność może być wykonana w celu przedłużenia usług na kolejny okres abonamentowy. W sekcji „Powiązania” wyświetlane są informacje o dokumencie płatności, z którą dana faktura została powiązana.
dokfis6

Sekcja „Powiązania” udostępnia następujące informacje:

 • Zastosowano do dokumentu o numerze – wyświetla numer dokumentu, do którego płatność została zastosowana,
 • Typ dokumentu – wyświetla typ dokumentu, który został powiązany z daną fakturą,
 • Data dokumentu – wyświetla datę utworzenia dokumentu, do którego płatność została zastosowana,
 • Status – wyświetla jaki jest obecny status dokumentu,
 • Kwota na wniosku – wyświetla jaka kwota widnieje na dokumencie płatności.

Gdzie znajdę historię wszystkich faktur dla mojego konta?

Historię wszystkich faktur dla Twojego konta znajdziesz po zalogowaniu się do Panelu klienta. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby wyświetlić historię faktur dla Twojego konta:

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij opcję menu „Konto”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  sekcja-konto
 3. Kliknij opcję menu „Dokumenty finansowe”.
  dokumenty-finansowe
 4. Kliknij opcję menu „Historia płatności i faktur” która znajduje się w górnej części ekranu.
  dokfis
 5. Na ekranie zostanie wyświetlona historia wszystkich dokumentów płatności oraz faktur dla Twojego konta.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No