Informacje nt. dokumentów płatności w Panelu klienta

Płatność jest dokumentem, który generowany jest automatycznie w Panelu klienta. Dokument płatności odzwierciedla opłacenie (w całości) zamówionej usługi lub zmianę wartości środków pieniężnych w Saldzie Kaucji Klienta.

Jakie informacje znajdę w tym artykule?

WAŻNE! Za pomocą środków zebranych w Saldzie Kaucji możesz opłacić zamówienie przedłużenia usługi!

Dokumenty płatności znajdziesz w sekcji menu „Konto” -> „Dokumenty finansowe” -> „Historia płatności i faktur”.

dokfis

Aby otworzyć dokument płatności (np. w celu sprawdzenia jego szczegółów), kliknij jego numer lub rodzaj dokumentu.

dokfis01

Jakie informacje znajdę w szczegółach wybranego dokumentu płatności?

Możesz kliknąć na numer lub typ dokumentu wybranej płatności, aby wyświetlić informacje na jej temat:

Przykład: po wybraniu sekcji menu „Konto” -> „Dokumenty finansowe” -> „Historia płatności i faktur”, możesz kliknąć ID wybranej płatności. W następnym oknie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat wybranej płatności (np. wykorzystana metoda płatności).
dokfis02
 • Nr dokumentu – w tym miejscu wyświetlany jest numer systemowy danego dokumentu płatności,
 • Numer referencyjny – pole wyświetla numer referencyjny dla ostatniej płatności online (np. płatność kartą kredytową). W przypadku innych rodzajów płatności numer referencyjny nie występuje.
 • Typ dokumentu – w tym polu wyświetlany jest typ dokumentu:
  • Płatność – opłacenie zamówienia lub wpłata środków pieniężnych do Salda Kaucji przez Klienta,
  • Zwrot – zwrot płatności do Klienta.
 • Status – wyświetla status danej płatności. Możliwe opcje to:
  • Otwarty – płatność zawiera saldo dodatnie, płatność nie została jeszcze wykorzystana,
   WAŻNE! Status „Otwarty” oznacza, że dana płatność nie została jeszcze zrealizowana. Niezrealizowana płatność traktowana jest jako środki pieniężne znajdujące się w Saldzie Kaucji, które możesz wykorzystać, np. do przedłużania Twoich usług. Gdy wykorzystasz wszystkie środki pieniężne z danej płatności, to jej status zostanie zmieniony na „Zamknięty”, natomiast saldo płatności będzie zerowe.
  • Wersja robocza – przetwarzanie płatności nie zostało jeszcze rozpoczęte,
  • Przetwarzanie – przetwarzanie danej płatności jest w toku,
  • Przetwarzanie nie powiodło się – przetwarzanie danej płatności nie powiodło się,
  • Zamknięty – płatność została w pełni wykorzystana (np. na przedłużenie usług) i ma zerowe saldo,
   WAŻNE! Płatność w statusie „Otwarty” traktowana jest jako środki pieniężne znajdujące się w Saldzie Kaucji. Gdy wykorzystasz wszystkie środki pieniężne z danej płatności, to jej status zostanie zmieniony na „Zamknięty”, natomiast saldo płatności będzie zerowe.
  • Unieważniony – transakcja została unieważniona, płatność ma zerowe saldo,
  • Zwrócony – płatność została zwrócona i ma zerowe saldo,
  • Anulowany – płatność została anulowana i ma zerowe saldo.
 • Data dokumentu – pole wyświetla datę utworzenia dokumentu płatności,
 • Łącznie – pole wyświetla pierwotną kwotę środków pieniężnych,
 • Saldo – pole wyświetla saldo środków pieniężnych danej płatności,
  Przykład: Wykonałeś operacje przedłużenia usług na kwotę 200 PLN. W polu „Łącznie” będzie wyświetlana wartość 2000 PLN, ponieważ jest to pierwotna (początkowa) wartość środków pieniężnych znajdujących się w Saldzie Kaucji. W polu „Saldo” będzie wyświetlana wartość 1800 PLN, ponieważ 200 PLN wykorzystałeś na przedłużenie usług. Dokument płatności nadal będzie posiadał status „Otwarty”, ponieważ jeszcze nie wszystkie środki pieniężne zostały wykorzystane.
 • Z adresu IP – wyświetla informacje o adresie IP, z którego wykonano płatność,
 • Metoda płatności – wyświetla informacje o wykorzystanej metodzie płatności (np. gotówka, karta kredytowa, tradycyjny przelew),
 • Opis – wyświetla dodatkowe dane na temat otwartej płatności,
 • Stan zamówienia – określa stan zamówienia. Jest to najczęściej dwuliterowy skrót systemowy,
 • ID zamówienia płatności – wyświetla numer identyfikatora płatności, który jest wykorzystywany do przetwarzania płatności.
WAŻNE! Kliknij przycisk „Pobierz plik PDF”, aby pobrać wybrany dokument (np. dokument płatności lub fakturę VAT) na Twój komputer lokalny w postaci pliku PDF.

Dostępne przyciski do użycia:

W dolnej części ekranu mogą być dostępne następujące przyciski:

dokfis00
 • Anuluj płatność – przycisk ten dostępny jest w niektórych sytuacjach, np. gdy płatność nie została zrealizowana z powodu błędu. W takich przypadkach, płatność znajduje się w statusie „Wersja robocza” lub innym.
  WAŻNE! Po anulowaniu płatności saldo Twojego konta nie zmieni się, ponieważ płatności w statusie „Wersja robocza” nie są liczone do salda konta.
 • Pobierz plik PDF – kliknij ten przycisk, aby wyświetlić lub pobrać wybraną płatność w wersji pliku PDF.
 • Wyślij powiadomienie – powoduje wysłanie powiadomienia o danym dokumencie na adres e-mail Klienta.
  WAŻNE! Powiadomienie zostanie wysłane na pierwotny adres e-mail. Oznacza to, że wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres e-mail, który był podany jako kontaktowy w momencie generowania dokumentu płatności. Jeśli chcesz wygenerować powiadomienie, które zostanie wysłane na nowy adres e-mail, to niezbędny będzie kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Jakie informacje znajdę w sekcji „Powiązania”?

dokfs03

W sekcji „Powiązania” wyświetlane są szczegółowe informacje o poszczególnych pozycjach, które są powiązane z danym dokumentem.

Przykład: Płatność może być wykonana w celu przedłużenia usług na kolejny okres abonamentowy. W sekcji „Powiązania” wyświetlane są informacje o dokumencie (np. faktura VAT), z którym dana płatność została powiązana.
dokfis04

Sekcja „Powiązania” udostępnia następujące informacje:

 • Zastosowano do dokumentu o numerze – wyświetla numer dokumentu, do którego płatność została zastosowana,
 • Typ dokumentu – wyświetla typ dokumentu, do którego płatność została zastosowana,
 • Data dokumentu – wyświetla datę utworzenia dokumentu, do którego płatność została zastosowana,
 • Status – wyświetla jaki jest obecny status dokumentu,
 • Kwota na wniosku – wyświetla jaka kwota widnieje na dokumencie płatności.

Gdzie znajdę historię wszystkich dokumentów płatności?

Historię wszystkich dokumentów płatności dla Twojego konta znajdziesz po zalogowaniu się do Panelu klienta.

Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby ją wyświetlić:

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij opcję menu „Konto”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  sekcja-konto
 3. Kliknij opcję menu „Dokumenty finansowe”.
  dokumenty-finansowe
 4. Kliknij opcję menu „Historia płatności i faktur” która znajduje się w górnej części ekranu.
  dokfis
 5. Na ekranie zostanie wyświetlona historia wszystkich dokumentów płatności oraz faktur dla Twojego konta.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No