Z jakich sekcji zbudowany jest Panel sklepu?

Panel administratora sklepu jest podzielony na 8 działów tematycznych. Ostatni dział to „Konfiguracja”, który jest używany na samym początku działalności, a w dalszych etapach pracy jedynie sporadycznie. Pozostałe działy związane są z bieżącym funkcjonowaniem sklepu. Poniżej znajdują się ogólne informacje na temat każdego z działów.s

  1. Sprzedaż – w sekcji tej znajdziesz wszystkie opcje, które są powiązane z łączeniem klientów z asortymentem (proces sprzedaży). Znajdziesz w niej opcje dot. przeglądu oraz edycji złożonych zamówień. Dostępny jest również podgląd koszyków klientów.
  2. Klienci – czyli wszystko, co związane jest z klientami oraz subskrybentami sklepu. Dodawanie, usuwanie, wyszukiwanie, edycja, listy zamówień poszczególnych klientów i inne opcje, które bezpośrednio związane są z klientami sklepu.
  3. Asortyment – w tym miejscu możesz zarządzać ustawieniami poszczególnych produktów, które dodałeś do sklepu. Znajdziesz tutaj też ustawienia, które związane są z magazynem, kategoriami, producentami, wariantami, atrybutami oraz opiniami.
  4. Marketing – w tej sekcji zostały umieszczone wszelkie opcje reklamowe i promocyjne, np. rabaty, zniżki, promocje na produkty, banery reklamowe, newsletter.
  5. Raporty – w tym miejscu możesz przeglądać dynamicznie generowane raportów z różnych zakątków sklepu, np. raporty zamówień lub stosowanych form płatności. Podczas przeglądania raportów możesz skorzystać z zaawansowanych filtrów.
  6. Zawartość – w sekcji tej możesz modyfikować wszelkie pozostałe treści, które opublikowane są w sklepie, np. artykuły, podstrony informacyjne, nagłówek i stopka, szablony wysyłanych wiadomości e-mail ze sklepu.
  7. Narzędzia – w tym miejscu znajdziesz dodatkowe narzędzia pozwalające wykonać dodatkowe operacje, które są niezależne od innych elementów sklepu, np. centrum wymiany danych (CSV) oraz wiadomości od operatora.
  8. Konfiguracja – czyli wszystko, co jest związane z ustawieniami sklepu. Za pomocą tej sekcji menu możesz zmienić metody funkcjonowania sklepu poczynając od ustawień podstawowych (dane sklepu i właściciela), poprzez ustawienia regionalne, integracje oraz kompleksowe zarządzanie wyglądem sklepu, aż po konfigurację systemową (administratorzy, logi systemowe, ustawienia cache).
  • Was this Helpful?
  • Yes   No