Wzajemne powiązywanie produktów

Za pomocą Panelu sklepu możesz powiązać ze sobą kilka produktów. Oznacza to, że po wyświetleniu szczegółów danego produktu, w dolnej części ekranu będą wyświetlane propozycje innych produktów, z którymi jest on powiązany. Możesz w ten sposób ułatwić nawigację w Twoim sklepie oraz w przystępny sposób sugerować zakup wybranych przez Ciebie produktów.

Aby powiązać produkty:

  1. Zaloguj się do Panelu sklepu.
  2. Przejdź do opcji menu „Asortyment” -> „Produkty” i przejdź do edycji produktu, który chcesz powiązać z innymi produktami.
    edytuj-akcje
  3. Po wyświetleniu szczegółów produktu, przejdź do zakładki „Produkty powiązane”.
  4. Kliknij przycisk „Zarządzaj produktami powiązanymi”.
  5. Zaznacz te produkty, które chciałbyś powiązać wzajemnie między sobą.powiaz
  6. Z pola „Akcje” (górna część ekranu) wybierz opcję „Powiąż zaznaczone„, a następnie kliknij przycisk „Wykonaj„.
Dzięki powyższej operacji powiążesz kilka produktów między sobą. Nie będziesz musiał przechodzić do edycji każdego produktu z osobna, aby powiązać wybrane produkty.
  • Was this Helpful?
  • Yes   No