Synchronizacja danych ze sklepem internetowym

Po zakończonej edycji produktów i zamówień kliknij przycisk „Synchronizuj dane ze sklepem”. Pozwoli to na przesłanie danych z Twojego programu Store Manager do sklepu internetowego, dzięki czemu wszystkie wprowadzone przez Ciebie informacje zostaną zaktualizowane.

  1. Zaznacz dane do synchronizacji.
  2. Wybierz, w jaki sposób ma zostać rozwiązany tzw. konflikt wartości. Sytuacja ta może wystąpić, gdy podczas Twojej pracy inna, upoważniona osoba dokonywała zmian w produkcie, który również Ty modyfikowałeś. Masz także możliwość weryfikacji, jakie konflikty mogą mieć miejsce.
  3. Po wybraniu ustawień dot. konfilktu wartości, aktualizacja danych zostanie rozpoczęta.
  • Was this Helpful?
  • Yes   No