Store Manager i JAVA 7

W przypadku kiedy aplikacja Store Manager zainstalowana w systemie, po aktualizacji środowiska JAVA do najnowszej wersji (co najmniej wersja z linii 7 update 51) przestanie się uruchamiać, konieczne będzie zmniejszenie poziomu zabezpieczeń dla JAVY.

Aby wprowadzić zmianę w uprawnieniach:

 1.  Przejdź do „Panel Sterowania” -> „Programy” -> „JAVA”.
 2. W zakładce „Bezpieczeństwo” (Security) zmniejsz poziom zabezpieczeń na „MEDIUM” i zapisz zmiany.
  java_settings
 3. Dla pewności wyczyść także pamięć podręczną (cache) JAVY – w tym celu przejdź do sekcji „Ogólne” i wybierz przycisk „Ustawienia” (Settings).
  java_cache1
 4. W kolejnym oknie skorzystaj z przycisku „Usuń pliki” (Delete Files).
  java_cache2

Po wykonaniu powyższych czynności aplikacja Store Manager uruchomi się prawidłowo.

 • Was this Helpful?
 • Yes   No