Stany dostępności produktów dla Sklepy24

Stany dostępności wyświetlane w porównywarce Sklepy24 zależne są od ustawień terminu wysyłki danego produktu.

Odpowiedni termin wysyłki należy zdefiniować przy każdym produkcie, podczas edycji szczegółów produktu w zakładce „Dane podstawowe”. Zmianę terminów wysyłek dla kilku produktów możesz przeprowadzić w opcji menu „Asortyment” -> „Magazyn”.

Aby zmodyfikować ustawienia dostępnych terminów wysyłki w sklepie, przejdź do opcji menu „Konfiguracja” -> „Asortyment” -> „Terminy wysyłki”. Po zdefiniowaniu kolejnych dostępnych terminów wysyłek, będziesz mógł je przypisać do wybranych produktów.

Poniższa tabela przedstawia zależności pomiędzy ustawieniami w sklepie, a wyświetlanymi informacjami w serwisie Sklepy24.

Ustawienia terminu wysyłki przy produkcie
Wyświetlony stan dostępności w Sklepy24
1 dzień 1 dzień
2 – 3 dni do 3 dni
4 – 7 dni do 7 dni
8 – 14 dni do 14 dni
14 – 30 dni do 30 dni
  • Was this Helpful?
  • Yes   No