Jak sortować wyświetlane dane?

Aby posortować wyświetloną listę danych (np. listę subskrypcji, faktur) od najmniejszej do największej wartości (lub odwrotnie), kliknij nagłówek kolumny, dla której chcesz zastosować funkcję sortowania. Kolejne kliknięcie na tym samym nagłówku kolumny zmieni porządek sortowania z rosnącego na malejący (lub odwrotnie).

Aby zastosować funkcję sortowania dla kilku kolumn, przytrzymaj przycisk SHIFT i kliknij na drugi nagłówek oraz trzeci w razie potrzeby, itd.

Ukrywanie danych w wyświetlonych kolumnach

Możesz ukryć zbędne kolumny, w których wyświetlane są niepotrzebne dla Ciebie dane. W tym celu kliknij opcję „Wybierz kolumny”, która znajduje się w prawym górnym lub dolnym rogu ekranu. Następnie wybierz kolumnę, którą chcesz ukryć na wyświetlonej liście.

Podczas definicji ustawień listy zwróć uwagę, że wszystkie wyświetlane kolumny są zaznaczone, natomiast przy ukrytych brak jest zaznaczenia. Kliknij nazwę kolumny by ją zaznaczyć lub odznaczyć (pokazać lub ukryć) na liście.

Zmiana miejsca wyświetlania wybranej kolumny

Oprócz filtrowania wartości kolumn możesz je również przenieść w poziomie, np. kolumny z ważnymi dla Ciebie danymi mogą znaleźć się po lewej stronie ekranu, natomiast po prawej będą wyświetlane te mniej ważne kolumny.

Możesz to zrobić za pomocą prostej metody „przeciągnij i upuść”. W tym celu najedź kursorem myszy na nazwę kolumny, którą chcesz przenieść i kliknij lewym przyciskiem myszy. Następnie przeciągnij kolumnę (nie puszczając przycisku myszy) do żądanej pozycji (w lewo lub w prawo). Przycisk myszy puść w miejscu, w którym kolumna ma zostać upuszczona/przemieszczona.

Zmiana ilości wyświetlonych pozycji na liście

Na liście może być wyświetlonych 25, 50 lub 100 wpisów. Aby wybrać jaka liczba pozycji ma zostać wyświetlona, należy kliknąć w jedną z cyfr, które wyświetlane są w prawym górnym lub dolnym rogu ekranu. Każda ze wspomnianych cyfr odzwierciedla ilość wpisów.

WAŻNE! Opcja zmiany ilości wyświetlonych pozycji nie będzie dostępna, jeśli na liście będzie wyświetlonych tylko kilka pozycji. Powinno ich być przynajmniej kilkadziesiąt.
  • Was this Helpful?
  • Yes   No