Przypisywanie i usuwanie licencji użytkownikom Office 365

W panelu administracyjnym usługi Office 365, logując się jako administrator, masz możliwość zarządzania zakupionymi licencjami na usługę Office 365. Oznacza to w praktyce, że każdy użytkownik jaki zostanie dodany w ramach Twojego konta, będzie mógł posiadać przypisaną odpowiednią licencję Office 365, która pozwoli mu na korzystanie z oprogramowania firmy Microsoft.

W poniższym artykule znajdziesz informacje, w jaki sposób przypisywać licencje Office 365 do poszczególnych kont użytkowników, anulować ich przypisanie, a także ponowić tę operację. Zmiana konfiguracji może obejmować zarówno pojedynczych użytkowników, jak i całą grupę użytkowników.

Pamiętaj, że w celu uruchomienia pakietu Office 365, użytkownicy których utworzysz w Panelu administracyjnym, muszą mieć przypisane licencje do swojego konta. Aby maksymalnie wykorzystać możliwości oprogramowania, możesz przypisywać licencje oraz zwalniać je, jeśli dany użytkownik nie będzie więcej korzystał już z Office 365, np. opuszczając organizację.

Przypisywanie i anulowanie licencji jednemu użytkownikowi Office 365

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego: https://login.microsoftonline.com

  office-365log

 2. Po zalogowaniu, wybierz z lewej strony ekranu zakładkę Użytkownicy, a następnie wybierz sekcję Aktywni użytkownicy.office365_user_li_2

 3. Na wyświetlonej liście użytkowników, zaznacz wybranego użytkownika i kliknij przycisk Edytuj, aby przejść do modyfikacji jego ustawień. Możesz też kliknąć nazwę wybranego użytkownika, aby rozpocząć zmianę jego ustawień.office365_user_li_3

 4. Po prawej stronie ekranu, zostanie wyświetlony podgląd podstawowych informacji o użytkowniku. Kliknij przycisk Edytuj, aby przejść do edycji ustawień wybranego użytkownika.

 5. W nowym widoku, po lewej stronie ekranu wybierz zakładkę Licencje (Licenses).office365_user_li_4

 6. Dokonaj modyfikacji w obszarze Przypisywanie licencji:
  • Zaznacz licencję, którą chcesz przypisać danemu użytkownikowi,

  • Odznacz licencję, jeśli chcesz anulować jej przypisanie danemu użytkownikowi.

 7. Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz lub cofnij przyciskiem Anuluj.

Przypisywanie i anulowanie licencji wielu użytkownikom Office 365

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego: https://login.microsoftonline.com.

  • o365logino
 2. Po zalogowaniu, wybierz z lewej strony ekranu zakładkę Użytkownicy, a następnie wybierz sekcję Aktywni użytkownicy.office365_user_li_2

 3. Na wyświetlonej liście użytkowników, zaznacz wybranych użytkowników, dla których chcesz wprowadzić zmiany w ustawieniach licencji.office365_user_li_22

 4. Po prawej stronie ekranu, zostanie wyświetlony podgląd podstawowych informacji o użytkownikach. Kliknij Edytuj aby przejść do edycji ustawień wybranych użytkowników.

 5. W wyświetlonym oknie o nazwie Szczegóły, kliknij przycisk Dalej, nie wprowadzając żadnych zmian.

 6. W wyświetlonym oknie o nazwie Ustawienia, kliknij przycisk Dalej, nie wprowadzając żadnych zmian.

 7. W wyświetlonym oknie o nazwie Licencje, dokonaj odpowiednich modyfikacji:

  • Wybierz opcję Dodaj do istniejących przypisań licencji, jeśli chcesz przypisać licencje wybranym użytkownikom. Zaznacz pola obok licencji, które chcesz dodać.

  • Wybierz opcję Zastąp istniejące przypisania licencji, jeśli chcesz anulować przypisane licencje wybranym użytkownikom. Odznacz pola obok licencji, które chcesz anulować.office365_user_li_222

 8. Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem Prześlij, a następnie Zakończ.

 • Was this Helpful?
 • Yes   No