phpinfo, czyli jak sprawdzić konfiguracje PHP na moim serwerze?

Funkcja phpinfo pozwala uzyskać informacje na temat środowiska pracy na serwerze, np. wersja obsługiwanego interpretera PHP, informacje o zmiennych środowiskowych oraz innych parametrach, które są ważne podczas budowania dynamicznej strony WWW. Phpinfo jest powszechnie używany do sprawdzania konfiguracji i ustawień predefiniowanych zmiennych dostępnych w danym systemie.

Jak sprawdzić konfigurację PHP na moim serwerze w strefa.pl?

  1. Utwórz plik PHP, np. „phpinfo.php”. Możesz skorzystać również z innego rozszerzenia, np. „*.php5”.
  2. W zawartości utworzonego pliku wpisz poniższy kod:
    <?php phpinfo(); ?>
  3. Zapisz wprowadzone zmiany i opublikuj plik na Twoim serwerze w strefa.pl (w dowolnym katalogu).
  4. Wywołaj plik z poziomu przeglądarki WWW (np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox).
    Przykład: Jeśli plik (o przykładowej nazwie „phpinfo.php”) został opublikowany w katalogu, do którego prowadzi domena „twojadomena.pl”, to plik ten możesz wywołać pod adresem „http://twojadomena.pl/phpinfo.php”. Po wywołaniu odpowiedniego adresu zostaną wyświetlone informacje na temat konfiguracji Twojego serwera w strefa.pl.

Jak sprawdzić standardową konfigurację PHP na serwerach w strefa.pl?

Standardową konfigurację PHP na serwerach w strefa.pl możesz sprawdzić pod adresem: http://phpinfo.wstrefa.pl/

WAŻNE! Pamiętaj, że pod powyższym adresem możesz sprawdzić standardową konfiguracje dla serwera w strefa.pl (np. dla nowo-uruchomionego serwera w strefa.pl) i może ona nie odzwierciedlać ustawionej konfiguracji na Twoim serwerze.
  • Was this Helpful?
  • Yes   No