Ograniczanie dostępu do Parallels Plesk Panel

Aby złagodzić obawy dotyczące bezpieczeństwa, możesz ograniczyć dostęp administracyjny do Parallels Plesk Panel z określonych adresów IP. Poniżej znajdziesz informacje na temat dwóch metod ograniczania dostępu do panelu. Pamiętaj, że możesz wybrać i skonfigurować jedną z nich.

Udostępnianie Parallels Plesk Panel tylko z określonych adresów IP lub sieci

 1. Zaloguj się do Parallels Plesk Panel.
 2. Przejdź do opcji menu „Serwer” -> „Bezpieczeństwo” -> „Ogranicz dostęp administracyjny”.
 3. Kliknij przycisk „Dodaj sieć” i określ adresy IP, z których dostęp będzie możliwy.
  siec-plesk

  WAŻNE! Aby określić podsieci, możesz skorzystać z tzw. symbolu wildcard (*) oraz masek podsieci. Znak * zastępuje dowolny ciąg cyfr w definiowanym adresie IP.
 4. Wybierz opcję „Zabroniony z sieci nie występujących na liście” i kliknij przycisk „Ustaw”.
  ustawieniadostepu2

  WAŻNE! Pamiętaj, aby w pierwszej kolejności zdefiniować odpowiednie adresy IP, z których dostęp będzie możliwy! W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony następujący komunikat: Polityka ograniczonego dostępu oraz lista sieci są obecnie tak skonfigurowane, że nie będziesz mógł się zalogować z prawami administratora z Twojego adresu IP „XXX.XXX.XXX.XX”.

Wyłączanie dostępu do Parallels Plesk Panel z określonych adresów IP lub sieci

 1. Zaloguj się do Parallels Plesk Panel.
 2. Przejdź do opcji menu „Serwer” -> „Bezpieczeństwo” -> „Ogranicz dostęp administracyjny”.
 3. Kliknij przycisk „Dodaj sieć” i określ adresy IP, z których dostęp do panelu nie będzie możliwy.
  siec-plesk

  WAŻNE! Aby określić podsieci, możesz skorzystać z tzw. symbolu wildcard (*) oraz masek podsieci. Znak * zastępuje dowolny ciąg cyfr w definiowanym adresie IP.
 4. Wybierz opcję „Dozwolony, wyłączając sieci zawarte na liście” i kliknij przycisk „Ustaw”.
  ustawieniadostepu1
 • Was this Helpful?
 • Yes   No