Na czym polega proces wydawania certyfikatu SSL?

Po wysłaniu zamówienia na certyfikat SSL, rozpoczyna się procedura wydawania certyfikatu SSL (tzw. certyfikacja). Proces wydawania certyfikatu SSL różni się w zależności od rodzaju certyfikatu, który zamówiłeś. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby poznać szczegóły procesu wydawania Twojego certyfikatu SSL.

Typ certyfikatu SSL: Domain Validation (Alpha SSL, Rapid SSL Wildcard)

W przypadku certyfikatów klasy „Domain Validation” (Alpha SSL, RapidSSL Wildcard) musisz potwierdzić zamówienie certyfikatu SSL. Po potwierdzeniu zamówienia, otrzymasz kolejną wiadomość e-mail z informacją o wydaniu certyfikatu SSL.
 1. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia na stronie Strefa.pl, certyfikat zostanie zamówiony w jednostce certyfikującej, która jest odpowiedzialna za dany produkt.
 2. W odpowiedzi na złożone zamówienie, otrzymasz na adres admin@certyfikowana_domena wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie dysponowania domeną. Wiadomość zawiera link, który musisz kliknąć, aby potwierdzić swoje zamówienie.
 3. Po potwierdzeniu zamówienia, certyfikat SSL wysłany zostanie na adres e-mail admin@certyfikowana_domena. Otrzymany certyfikat możesz zainstalować na własnym serwerze poza Strefa.pl lub na serwerze zakupionym w Strefa.pl. Średni czas uzyskania certyfikatu typu Domain Validation nie powinien być dłuższy niż 24 godziny (od momentu kliknięcia w link, który został wysłany na adres e-mail).

Typ certyfikatu SSL: Organisation Validation (Truebusiness ID)

W przypadku certyfikatów klasy „Organization Validation” (TrueBusinessID) wymagana jest szczegółowa weryfikacja firmy, dla której wydany ma być certyfikat SSL. Proces ten może trwać nawet kilkanaście dni roboczych. Weryfikacja firmy wykonywana jest na podstawie przesłanych dokumentów rejestrowych, ogólnodostępnych baz internetowych (PKT.pl, PF.pl. YP.pl) lub ewentualnej weryfikacji na podstawie rozmowy telefonicznej (wymagana znajomość j. angielskiego).

 1. Po złożeniu zamówienia na certyfikat w jednostce certyfikującej, rozpocznie się proces weryfikacji podmiotu ubiegającego się o certyfikat SSL.
 2. Na Twój adres e-mail otrzymasz wiadomość od instytucji certyfikującej (np. Geotrust) z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów.
 3. Jednostka certyfikująca sprawdza czy Twoja firma istnieje oraz czy jest zarejestrowana w odpowiednim urzędzie. Weryfikowany jest również adres firmy oraz firmowy numer telefonu. Numer telefonu potwierdzany jest za pośrednictwem zewnętrznych baz: PKT.pl, PF.pl. YP.pl itp. lub poprzez dokument Professional Opinion Letter, który powinieneś dostarczyć od radcy prawnego/notariusza.
 4. Po poprawnej weryfikacji firmy i potwierdzeniu numeru telefonu, następuje kontakt telefoniczny (tzw. Verification call) i kolejne (telefoniczne) potwierdzenie zamówienia. Rozmowa telefoniczna odbywa się w języku angielskim, stąd wymagana jest komunikatywna znajomość tego języka.
 5. Po odbyciu rozmowy telefonicznej certyfikat jest wydawany w ciągu kilku godzin i wysyłany na adres email podany przy składaniu zamówienia. Możesz go zainstalować na serwerze poza Strefa.pl lub na serwerze zakupionym w Strefa.pl. Średni czas uzyskania certyfikatu Organisation Validation wynosi od 1 do 5 dni w zależności od sposobu weryfikacji numeru telefonu.

Typ Certyfikatu SSL: Extended Validation (Truebusiness ID EV)

Certyfikaty EV posiadają rozszerzoną i bardziej szczegółową procedurę weryfikacji w porównaniu do certyfikatów Organisation Validation. Po wysłaniu zamówienia do jednostki certyfikującej rozpoczyna się procedura weryfikacji Twojej firmy, która standardowo składa się z 8 etapów:

 1. Na Twój adres e-mail otrzymasz wiadomość od instytucji certyfikującej (Geotrust) z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów (np. dokumenty rejestrowe firmy, KRS itp.). W przypadku certyfikatu typu EV otrzymasz również drugą wiadomość e-mail z załączonym plikiem Acknowledge of Agreement, który należy wypełnić i odesłać w postaci skanu. Wzór dokumentu dostępny jest pod adresem: http://www.geotrust.com/support/true-businessid/ev-validation-requirements/acknowledgement-agreement.pdf
 2. Pamiętaj o podpisanie umowy na certyfikat (Acknowledgement of Agreement) i przesłanie skanu tego dokumentu do instytucji certyfikującej Geotrust.
  Dokument podpisany musi być przez pracownika Twojej firmy. Zalecane stanowiska to właściciel, prezes, dyrektor.
 3. Wstępna weryfikacja organizacji. Jednostka certyfikująca Geotrust sprawdza czy Twoja firma istnieje i jest zarejestrowana w odpowiednim urzędzie oraz czy podana została prawidłowa nazwa firmy na dokumencie Acknowledgement of Agreement.
 4. Jeżeli Twoja firma istnieje na rynku krócej niż 3 lata, Geotrust może wymagać dodatkowych dokumentów do potwierdzenia prowadzonej działalności (np. dokument KRS, REGON). W przypadku jednoosobowej działalności oraz spółki cywilnej wymagany jest dodatkowy dokument Professional Opinion Letter.
  Dokument „Professional Opinion Letter” musi zostać podpisany przez adwokata (zrzeszonego w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich) lub radcę prawnego (zrzeszonego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych).
 5. Weryfikacja adresu siedziby firmy podanego w zamówieniu.
 6. Weryfikacja numeru telefonu podanego w zamówieniu (numer telefonu potwierdzany jest za pośrednictwem zewnętrznych baz: PKT.pl, PF.pl. YP.pl itp. lub poprzez dokument Professional Opinion Letter, który podpisany być musi przez radcę prawnego/notariusza).
 7. Weryfikacja abonenta domeny. Instytucja certyfikująca sprawdza w bazie WHOIS czy domena zarejestrowana jest na nazwę firmy składającej zamówienie.
 8. Potwierdzenie zatrudnienia osoby podpisującej dokument umowy (Acknowledgement of Agreement) – jeżeli osoba podpisująca dokument zajmuje inne niż w/w stanowiska, niezbędne jest potwierdzenie zatrudnienia tej osoby przez dział personalny/kadr (imię i nazwisko osoby z działu kadr podaje się na dokumencie Acknowledgement of Agreement).
 9. Ostateczna weryfikacja telefoniczna firmy. Kontakt telefoniczny z instytucją certyfikującą na wcześniej zatwierdzony numer telefonu (pkt. 5). Rozmowa telefoniczna odbywa się w języku angielskim, dlatego też wymagana jest komunikatywna znajomość tego języka.

Średni czas uzyskania certyfikatu Extended Validation wynosi od 2 do 10 dni (termin w dużej mierze uzależniony jest od czasu skompletowania przez klienta wymaganych dokumentów i sposobu weryfikacji numeru telefonu).

 • Was this Helpful?
 • Yes   No