Moduł opisu czyli jak uzupełnić nagłówek i stopkę strony WWW

Podczas konfiguracji Profilu strony WWW, użytkownik ma możliwość wprowadzenia informacji o sobie lub swojej działalności, np. nazwa firmy/strony, informacje o autorze, opis firmy, logo.

Uzupełnienie tych informacji, ma jeden główny cel – maksymalne uproszczenie tworzenia strony WWW, a co za tym idzie skrócenie czasu, który będziesz musiał poświęcić na przygotowanie odpowiednich informacji, a także wyeliminowanie zbędnej konfiguracji, która może wymagać wielu niepotrzebnych działań.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o sekcji Profil w zarządzaniu strony WWW.

Jak działa sekcja Profil i jaki ma związek z nagłówkiem i stopką?

Nagłówek i stopka to niezbędne elementy nowoczesnej strony WWW, ale także obszar, gdzie powinny znaleźć się podstawowe informacje i linki do treści:

 • W nagłówku znajdziemy najczęściej banery reklamowe, moduły nawigacji, logo firmy oraz odnośniki do najważniejszych funkcji strony, np. koszyk, jeśli znajdujemy się w sklepie internetowym lub numer telefonu, jeśli firma świadczy np. wsparcie techniczne przez telefon.

 • W stopce strony WWW zazwyczaj można trafić na krótki opis witryny i jej cel działania, linki do najważniejszych podstron jak: regulaminy, pomoc i kontakt.

Niezależnie od tego co znajdzie się w nagłówku i stopce, zwykle większość ich elementów jest powielana na wszystkich podstronach witryny. W ten sposób, odwiedzający zawsze wie gdzie się znajduje, ma dostęp do nawigacji strony i może przemieszczać się po jej zasobach, a także w razie potrzeby, odszukać linki do treści stałych, np. regulaminu korzystania ze strony/sklepu itp.

Kreator WWW oferuje także możliwość uzupełnienia informacji w nagłówku i stopce utworzonej strony WWW. Dodatkowo, aby zapewnić pełną responsywność oraz prosty system zarządzania treścią, w tym przypadku jej powielania na odpowiednich podstronach, za konfigurację nagłówka i stopki odpowiada właśnie Profil strony WWW oraz moduły treści.

Moduły opisu

 1. Kliknij sekcję Narzędzia po lewej stronie ekranu, a następnie wybierz Profil.

 2. Uzupełnij informacje, np. dane kontaktowe oraz linki do serwisów społecznościowych, na których publikujesz treści.

  • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o sekcji Profil w zarządzaniu strony WWW.

 3. Po zapisaniu ustawień, po lewej stronie ekranu przejdź do sekcji Podstrony.

 4. Kliknij na przykładowe treści widoczne w nagłówku lub stopce strony WWW.

  WAŻNE! W zależności od wybranego szablonu strony WWW, nagłówek i stopka mogą zawierać więcej lub mniej modułów opisu. Nie wszystkie moduły konfigurowalne są w ten sam sposób, np. moduł nazwa firmy dotyczy tylko nazwy firmy, ale moduł społecznościowy (ikonki portali społecznościowych) ma możliwość zmiany wartości z linków do portali społecznościowych, np. na dane adresowe, e-mail, mapę itp.
 5. Po kliknięciu na wybrane treści/moduł opisu, po lewej stronie pojawi się panel jego konfiguracji.

Przykładowa konfiguracja modułu opisu

Dla przedstawienia poniższej przykładowej konfiguracji, użyliśmy szablonu SummerBlue. Szablon ten zawiera kilka modułów opisu dostępnych w nagłówku oraz stopce. Wcześniej uzupełniliśmy ustawienia Profilu, dzięki czemu, Kreator WWW sam rozpoczyna wprowadzanie danych w wybrane pola.

 1. Przejdź do sekcji Podstrony i kliknij na przykładową treść widoczną w nagłówku strony.

  • Pole Nazwa firmy – odpowiada za nazwę firmy lub strony internetowej. Wartość pola pobierana jest z ustawień Profilu.

  • Pole Profil – pole o zmiennej treści. Wartość pola pobierana jest z ustawień Profilu. Kliknij w rozwijaną listę Typ, aby sprawdzić, jakie wartości można ustawić w tym polu.

 2. Wybierz nowe wartości dla pola Profil, np. zmieniając pole Motto, na Ikony społecznościowe.

 3. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz.

 4. Moduły opisu można także ukryć, jeśli okażą się zbędne lub nie spełniają swojego zadania, w tym celu w konfiguracji modułu po lewej stronie okna Kreatora WWW, wybierz Ukryj widżet szablonu.

 5. Jeśli na stronie WWW znajdują się treści ukryte, w górnej części ekranu, po prawej stronie będzie dostępna ikona niebieskiego oka. Kliknij ikonę, jeśli chcesz wyświetlić lub schować ukryte elementy w edytorze strony WWW.

 • Was this Helpful?
 • Yes   No