Kopiowanie plików i katalogów do dowolnego katalogu

Za pomocą Panelu VZPP możesz w prosty sposób skopiować wybrane pliki z jednego katalogu do drugiego. Po zalogowaniu się do Panelu VZPP możesz skorzystać z opcji „Menedżer plików”, która pozwala na wykonywanie zadań na plikach i katalogach znajdujących się na serwerze.

Jak kopiować pliki i katalogi do dowolnego katalogu na serwerze?

 1. Zaloguj się do Panelu VZPP.
 2. Kliknij opcję menu „Menedżer plików”, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  menedzer-plikow
 3. Po uruchomieniu Menadżera plików przejdź do lokalizacji, w której znajdują się docelowe pliki.
  Przykład: jeśli chcesz skopiować pliki z katalogu „/bin”, to po zalogowaniu się do Menadżera plików należy przejść do danej lokalizacji. Dopiero wtedy należy rozpocząć proces kopiowania plików do docelowej lokalizacji.
 4. Za pomocą pola wyboru (checkbox) zaznacz te pliki i katalogi, które mają zostać skopiowane.
 5. Kliknij przycisk „Kopiuj”, który znajduje się w górnej części ekranu.
  usun-plik
 6. Na wyświetlonym ekranie należy wybrać katalog docelowy, do którego wybrane wcześniej pliki i katalogi mają zostać przekopiowane. Kliknij przycisk „Wybierz…”, aby wybrać katalog, do którego ma zostać wykonany proces kopiowania.
  kopiuj-vzpp
 7. Kliknij przycisk „Kopiuj”, aby skopiować wybrane pliki do wybranej lokalizacji na serwerze.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No