Konfiguracja programu pocztowego – Mozilla Thunderbird

Poniżej znajdziesz krótką pomoc w konfiguracji programu do obsługi poczty Mozilla Thunderbird.

WAŻNE! Pamiętaj, że opisywane poniżej oprogramowanie nie jest objęte wsparciem Strefa.pl. Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny w przypadku konfiguracji poprawnie funkcjonującego programu do obsługi poczty. Jeśli pomimo naszych porad połączenie z serwerem pocztowym nie jest nawiązywane poprawnie, to pamiętaj aby zgłosić to producentowi danej aplikacji.

Instrukcja konfiguracji Mozilla Thunderbird – pierwsze uruchomienie

W poniższej instrukcji konfiguracji przyjmiemy, że skrzynka e-mail należy do Jana Kowalskiego.

 1. Uruchom program do obsługi poczty Mozilla Thunderbird.
 2. Rozpocznij konfigurację nowego konta e-mail. Jeśli na ekranie zostanie wyświetlone okno „Potrzebujesz nowego adresu e-mail?”, kliknij przycisk „Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail”.
 1. Po wyświetleniu okna Konfiguracja konta e-mail, podaj Imię i nazwisko , Adres e-mail oraz Hasło.
  • Adres e-mail  – wpisz pełny adres e-mail dla Twojej skrzynki e-mail, np.: „kowalski@twojadomena.pl”.
  • Hasło – wpisz hasło do skrzynki e-mail w Strefa.pl.
 2. Po automatycznym wyszukaniu ustawień dla Twojej skrzynki e-mail, kliknij przycisk Konfiguracja zaawansowana.
  Program Mozilla Thunderbird nie odnajdzie automatycznie ustawień dla Twojej skrzynki e-mail.

 1. W następnym oknie podaj wszystkie niezbędne dane konfiguracyjne wg. schematu:
  thunder5
 1. Sprawdź poniżej instrukcje dotyczące wypełnienia powyższego okna konfiguracji:
  • Serwer poczty przychodzącej – wybierz opcję IMAP.
   WAŻNE! Konfiguracja programu Mozilla Thunderbird dla protokołu POP3 jest analogiczna. W przypadku POP3 należy wprowadzić niemalże te same dane jak przy protokole IMAP. Przy wprowadzaniu numerów portów dla protokołu POP3 należy wpisać numer 110 dla połączenia nieszyfrowanego.
  • Adres serwera poczty przychodzącej – wpisz adres swojego serwera pocztowego, który znajdziesz w Panelu klienta (w sekcji menu „Poczta”). Kliknij tutaj, aby zobaczyć gdzie możesz znaleźć adresy serwerów pocztowych.
   Port serwera poczty przychodzącej – wpisz numer 143 dla protokołu IMAP lub numer 110 dla POP3.
  • SSL dla serwera poczty przychodzącej – bez szyfrowania.
  • Uwierzytelnianie – wybierz opcję Normalne hasło.
  • Adres serwera poczty wychodzącej – wpisz adres swojego serwera pocztowego, który znajdziesz w Panelu klienta (w sekcji menu „Poczta”). Kliknij tutaj, aby zobaczyć gdzie możesz znaleźć adresy serwerów pocztowych.
  • Port serwera poczty wychodzącej – wpisz numer portu 587.
  • SSL dla serwera poczty wychodzącej – bez szyfrowania.
  • Uwierzytelnianie – wybierz opcję Normalne hasło.
  • Nazwa użytkownika – wpisz pełen adres e-mail dla Twojego konta pocztowego.
 2. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych konfiguracyjnych, kliknij przycisk Gotowe.
 3. Program Mozilla Thunderbird wykona próbę połączenia. Od tej chwili możesz bezpiecznie korzystać z poczty e-mail.
Adresy serwerów pocztowych (przychodzącej oraz wychodzącej) znajdziesz w Panelu klienta (w sekcji menu „Poczta”). Kliknij tutaj, aby zobaczyć gdzie możesz znaleźć adresy serwerów pocztowych.
WAŻNE! Jeśli połączenie z serwerem pocztowym nie jest nawiązywane, to sprawdź od początku czy prawidłowo skonfigurowałeś program do obsługi poczty lub skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.

 

Instrukcja konfiguracji Mozilla Thunderbird – kolejne uruchomienie

 1. Uruchom program do obsługi poczty Mozilla Thunderbird.
 2. Kliknij opcję Narzędzia w prawym górnym rogu ekranu i następnie wybierz przycisk Opcje -> Konfiguracja kont.
  konft6
 3. W dolnej części okna kliknij przycisk Operacje oraz wybierz opcję Dodaj konfigurację konta pocztowego...
 4. Kliknij tutaj, aby zobaczyć jak dokończyć konfiguracje programu Mozilla Thunderbird.

Czy mogę zmienić protokół pocztowy z IMAP na POP3, lub odwrotnie?

Po zakończonej konfiguracji skrzynki e-mail z wykorzystaniem jednego z wymienionych portów (IMAP lub POP3) program Mozilla Thunderbird nie udostępnia możliwości zmiany tej konfiguracji. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest skonfigurowanie nowej skrzynki e-mail, wybierając przy tym inny docelowy protokół (IMAP lub POP3).

Jak zmienić numery portów po zakończonej konfiguracji konta pocztowego?

 1. Uruchom program do obsługi poczty Mozilla Thunderbird.
 2. Kliknij opcję Narzędzia (prawy górny róg ekranu) oraz następnie wybierz przycisk Opcje -> Konfiguracja kont.

  konft6

 3. Wybierz zakładkę Konfiguracja serwera, aby zmienić numer portu dla poczty przychodzącej.

  posrtyt2

 4. Następnie, aby zmienić numeru portu dla serwera poczty wychodzącej (SMTP) kliknij opcję Poczta wychodząca, która znajduje się po lewej stronie ekranu. Zaznacz serwer poczty wychodzącej, którego ustawienia chcesz edytować i kliknij przycisk Edytuj.
  wycht12
 5. W wyświetlonym oknie możesz zmienić numer portu dla połączenia z pocztą wychodzącą (SMTP).

  wycht23

 6. Po wprowadzeniu wszystkich zmian, kliknij przycisk OK, aby zakończyć edycję ustawień.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No