Konfiguracja poczty w Microsoft Outlook 2013

Wprowadzenie

Poniżej znajdziesz krótką pomoc w konfiguracji programu do obsługi poczty Microsoft Outlook 2013. 

WAŻNE! Pamiętaj, że opisywane poniżej oprogramowanie nie jest objęte wsparciem naszego Biura Obsługi Klienta. Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny w przypadku konfiguracji poprawnie funkcjonującego programu do obsługi poczty. Jeśli pomimo naszych porad połączenie z serwerem pocztowym nie jest nawiązywane poprawnie, to pamiętaj, aby zgłosić to producentowi danej aplikacji.

Instrukcja konfiguracji dla Microsoft Outlook 2013

W poniższej instrukcji konfiguracji przyjmiemy, że skrzynka e-mail należy do Jana Kowalskiego.

 1. Uruchom program Microsoft Outlook 2013.
 2. Podczas wyboru nazwy profilu wybierz standardowy Outlook lub kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowy profil i od razu przejść do jego konfiguracji.
 3. W górnym menu wybierz zakładkę Plik.
 4. Z menu, które pojawi się po lewej stronie wybierz zakładkę Informacje.
 5. Kliknij przycisk Dodaj konto.

  1-dodaj-konto

 6. Wybierz opcję Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów. Kliknij przycisk Dalej.

  2-konfiguracja

 7. Wybierz odpowiednią usługę, którą chcesz skonfigurować. W przypadku skrzynki e-mail utrzymywanej w strefa.pl, wybierz opcję POP lub IMAP. Kliknij przycisk Dalej.

  3-konfiguracja

 8. Wpisz dane konfiguracyjne dla Twojej skrzynki e-mail:
  4-ustawienia

  • Imię i nazwisko – podaj imię i nazwisko osoby korzystającej ze skrzynki lub inne dane identyfikacyjne.
  • Adres email – wpisz pełny adres e-mail dla Twojej skrzynki e-mai, np. „kowalski@mojadomena.pl”.
  • Typ konta – wybierz protokół pocztowy, sugerujemy IMAP.
  • Serwer poczty przychodzącej – podaj adres serwera pocztowego, który znajdziesz w Panelu klienta (w sekcji menu „Poczta”). Kliknij tutaj, aby zobaczyć gdzie możesz znaleźć adresy serwerów pocztowych.
  • Serwer poczty wychodzącej – wpisz to samo co podałeś w polu „Serwer poczty przychodzącej”.
  • Nazwa użytkownika – wpisz pełny adres e-mail dla Twojej skrzynki e-mai, np. „kowalski@mojadomena.pl”.
  • Hasło – wpisz hasło dostępu do skrzynki e-mail.
  • Wpisz ponownie hasło – powtórz hasło do skrzynki e-mail.
   WAŻNE! Funkcja Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła musi być wyłączona!
 9. Po podaniu wszystkich danych, kliknij przycisk Więcej ustawień, który znajduje się w prawym dolnym rogu wyświetlonego okna.

  5-ustawienia

 10. W zakładce Serwer wychodzący włącz opcje Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania oraz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.

  6-wiecej

 11. W zakładce Zaawansowane, możesz zweryfikować ustawienia portów dla serwera poczty przychodzącej i wychodzącej. Domyślne i poprawne wartości dla połączeń niezaszyfrowanych to:
  • IMAP – 143,
  • SMTP – 587,
  • POP3 – 110.

  7-wiecej

 12. Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk OK. W następnym oknie kliknij przycisk DALEJ.
 13. W następnym kroku zostanie wykonany automatyczny test wprowadzonych ustawień. Po pomyślnie zakończonym teście zostanie wykonana próba wysyłki oraz odbioru wiadomości e-mail.
  WAŻNE! Jeśli nie otrzymasz wiadomości testowej, to sprawdź od początku czy prawidłowo skonfigurowałeś program do obsługi poczty lub skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.

Jak zmienić protokół pocztowy z IMAP na POP3 lub odwrotnie?

Po zakończonej konfiguracji skrzynki e-mail z wykorzystaniem jednego z wymienionych protokołów (IMAP lub POP3), program Microsoft Outlook 2013 nie udostępnia możliwości zmiany tej konfiguracji. W tej sytuacji rozwiązaniem jest skonfigurowanie nowej skrzynki e-mail, wybierając przy tym inny docelowy protokół (IMAP lub POP3).

Jak zmienić numery portów po zakończonej konfiguracji programu pocztowego?

 1. Uruchom program Microsoft Outlook 2013.
 2. W górnym menu wybierz zakładkę Plik.
 3. Z menu, które pojawi się po lewej stronie wybierz zakładkę Informacje.
 4. Kliknij przycisk Ustawienia kont.

  8-wiecej

 5. W nowym oknie zaznacz skrzynkę e-mail, dla której ustawienia chcesz zmienić.
 6. Kliknij przycisk Zmień.

  outlook10dds

 7. Kliknij przycisk Więcej ustawień.
 8. W zakładce Zaawansowane, możesz zmienić porty dla serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej.

  7-wiecej (1)

Jak skonfigurować połączenie szyfrowane (SSL)?

Po włączeniu szyfrowanego połączenia SSL transmisja danych podczas połączenia z serwerem pocztowym będzie zaszyfrowana! Twoja poczta e-mail będzie bezpieczna podczas odbierania oraz wysyłki wiadomości e-mail.

W celu włączenia szyfrowanego połączenia SSL wybierz odpowiednią opcję w obu polach Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: oraz zmień numery portów na odpowiednie.

WAŻNE! Numery portów dla połączeń szyfrowanych SSL:

 • IMAP – 993,
 • SMTP – 465,
 • POP3 – 995.

9-ssl

WAŻNE! W przypadku, jeśli chcesz korzystać z połączenia szyfrowanego dla Twojej domeny (np. „twojadomena.pl”), to wymagane jest posiadanie zarejestrowanego certyfikatu SSL dla danej domeny.
Jeśli skonfigurowany program pocztowy, zgłasza problem z działaniem certyfikatu SSL, sprawdź ustawienia serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej oraz połączenia szyfrowanego SSL.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No