Licencja w Plesk Panel – informacje podstawowe

 Parallels Plesk Panel funkcjonuje w oparciu o klucz licencji. Klucze licencji dla Parallels Plesk Panel posiadają wbudowaną datę ważności. Zostało to wprowadzone, aby zapobiec wszelkim oszustwom i kradzieżom. Oprogramowanie Parallels Plesk Panel sprawdza za pośrednictwem odpowiedniego serwera poprawność danego klucza licencji. Operacja ta jest wykonywana podczas 10-dniowego okresu przed datą wygaśnięcia klucza licencji.

Autor oprogramowania sprawdza w ten sposób czy nie doszło do kradzieży lub czy oprogramowanie jest wykorzystywane zgodnie z Umową Licencyjną Użytkownika. Po poprawnym zweryfikowaniu data ważności jest przedłużana.

Parallels Plesk Panel będzie próbował połączyć się przez protokół TCP/IP z serwerem służącym do sprawdzania zgodności licencji za pomocą portu 5224. Upewnij się, że nie jest on blokowany przez zaporę (firewall).

Proces aktualizacji przebiega automatycznie. Administrator, który zarządza narzędziem Parallels Plesk Panel (np. Ty) nie musi nic robić, chyba że pojawi się niezgodność w licencji.

Jeżeli klucz licencji dla Twojego Parallels Plesk Panel wygasa, to sprawdź zaporę (firewall), a następnie przejdź do opcji menu „Narzędzia i ustawienia” -> „Zarządzanie licencją” i kliknij przycisk „Pobierz zamówiony klucz”. Jeśli operacja nie będzie mogła być wykonana, to skontaktuj się ze sprzedawcą (np. Strefa.pl) lub bezpośrednio z firmą Parallels (jeśli zakupiłeś klucz licencji bezpośrednio w firmie Parallels).

licencjaRys. W opcji menu Zarządzanie licencją możesz zmieniać ustawienia klucza licencji dla Twojego panelu.
 
WAŻNE! Możesz w każdej chwili sprawdzić poprawność połączenia z serwerem licencjonowania. W tym celu należy wybrać opcję menu „Narzędzia i ustawienia” -> „Panel” -> „Zarządzanie licencją”. Na wyświetlonym ekranie należy kliknąć przycisk „Pobierz zamówiony klucz”.

Więcej artykułów, które dotyczą kluczy licencji w Parallels Plesk Panel znajdziesz poniżej:

Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak ręcznie pobrać odpowiedni klucz licencji Parallels Plesk Panel w Panelu klienta, którym następnie możesz nadpisać klucz licencji próbnej.
  • Was this Helpful?
  • Yes   No