Jakie są parametry hostingu współdzielonego i poczty?

Parametry bezpieczeństwa określają m.in. maksymalną ilość zasobów, z których użytkownik może skorzystać na serwerze wirtualnym utrzymywanym w strefa.pl. Na serwerach hostingu współdzielonych funkcjonujących w sieci strefa.pl, obowiązują następujące parametry bezpieczeństwa:

Hosting SREBRNY Hosting ZŁOTY Hosting PLATYNOWY
Maksymalny czas życia procesu 600 sek 600 sek 600 sek
Maksymalna ilość pamięci 768 MB 768 MB 768 MB
HTTP timeout 30 sek 30 sek 30 sek
Maksymalny czas wykorzystania procesora (CPU consumption) 30 sek 60 sek 90 sek
Maksymalny procent wykorzystania procesora (LVE CPU usage limit) 10% 15% 20%
Maksymalna ilość procesów (Maximum number of user processes) 32 32 32
Równolegle procesy (LVE number of entry processes ) 8 16 24

Limity związane z bazami danych:

  • Równolegle połączenia dla zewnętrznych hostów: 5

Limity związane z pocztą elektroniczną:

  • Maksymalna ilość email wysłanych: 100 emaili na minutę, 500 na godzinę i 2000 emaili na dobę
  • Limit wielkości pojedynczego załącznika w Open-Xchange: 50 MB
  • Limit wielkości wszystkich załączników łącznie w ramach jednego emaila w Open-Xchange: 100 MB
  • Limit wielkości pliku przesyłanego przeglądarkę do Open-Xchange Drive: 50 MB

*Powyższe parametry bezpieczeństwa dotyczą usług w ramach pakietów poczty elektronicznej OX Private/OX Business oraz pakietów hostingu współdzielonego (Hosting Srebrny, Hosting Złoty oraz Hosting Platynowy). Limity nie dotyczą usług VPS.

  • Was this Helpful?
  • Yes   No