Jak zmienić ustawienia strefy DNS dla domeny (np. SOA)?

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz samodzielnie zarządzać ustawieniami strefy DNS. Oznacza to, że za pomocą Panelu klienta możesz zmienić ustawienia rekordów SOA, które dostarczają autorytatywne informacje o domenie internetowej, łącznie z jej parametrami (np. TTL).

Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak przejść do modyfikacji rekordów domeny.

Jak zmienić ustawienia strefy DNS dla domeny (np. SOA, TTL)?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. W dolnej części ekranu startowego znajdź moduł „Domeny” i kliknij link „Domeny hostowane”.domeny2
 3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista domen. Kliknij nazwę domeny, dla której chcesz zmodyfikować ustawienia strefy DNS.az-domeny
 4. Kliknij zakładkę „DNS”, która znajduje się w górnej części ekranu. Następnie wybierz podopcję „Ustawienia strefy”.
 5. Na ekranie zostaną wyświetlone obecne ustawienia strefy domeny. Kliknij przycisk „Edytuj”, aby przejść do modyfikacji tych ustawień.
  soa2
 6. Wprowadź nowe ustawienia dla strefy domeny i kliknij przycisk „Wyślij”.soa3
  • Odśwież – drugorzędne serwery nazw (secondary DNS) łączą się z pierwszorzędnymi serwerami nazw (primary DNS), aby sprawdzić, czy zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany w pliku strefy domeny. W tym miejscu określasz, co jaki czas mają być sprawdzane te informacje. Podsumowując, jest to informacja dla serwera zapasowego, co jaki czas ma sprawdzać aktualność swoich danych strefowych.
  • Spróbuj ponownie – jest to czas, który określa ile czasu serwer drugorzędny (secondary DNS) ma czekać przed ponowieniem próby nawiązania połączenia (np. w celu transferu strefy). Parametr ten jest wykorzystywany w sytuacjach, gdy nie udało się połączyć z serwerem podstawowym po upływie czasu odświeżania (np. awaria łącza w sieci, w której pracuje serwer podstawowy). Czas ten jest zwykle krótszy od interwału odświeżania.
  • Utrata ważności – czas, po jakim serwer zapasowy uzna dane w strefie za nie aktualne, jeżeli nie zdoła się połączyć z serwerem podstawowym po okresie czasu zdefiniowanym w polu RETRY.
  • Min TTL – określasz w tym miejscu ile czasu serwer drugorzędny (secondary DNS) ma przechowywać negatywne odpowiedzi serwera.
  • Skrzynka pocztowa osoby odpowiedzialnej za strefę – podaj adres e-mail osoby odpowiedzialnej za strefę domeny.
 7. Kliknij przycisk „Wyślij”, aby zapisać wprowadzone zmiany.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No