Jak zmienić typ adresu dla tworzonej przesyłki?

Podczas składania zamówienia w sklepie, jeżeli klient nie poda innego adresu do wysyłki, automatycznie wprowadzony zostanie adres z danych bilingowych. Może się jednak zdarzyć, że klient tuż po złożeniu zamówienia skontaktuje się z Tobą w celu aktualizacji adresu, na który przesyłany będzie zamówiony towar (np. z adresu firmowego na prywatny).

Za pośrednictwem Panelu sklepu możesz aktualizować dane dla zapisanej przesyłki. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak to zrobić.

 1. Zaloguj się do Panelu sklepu.
 2. Przejdź do opcji menu „Sprzedaż” -> „Zamówienia”. Na ekranie zostanie wyświetlona lista złożonych zamówień w Twoim sklepie.
 3. W kolumnie „Akcje” wybierz opcję „Edytuj”.
  aaa
 4. Wybierz sekcję „Dane zamawiającego”.dane-zamawiajacego
 5. Usuń zawartość w polach „Nazwa firmy” oraz „NIP”.
  dane-zamaw
 6. Kliknij przycisk „Zapisz” i nie wychodź jeszcze z Panelu sklepu.
  zapisz
 7. Wróć do listy zamówień („Sprzedaż” -> „Zamówienia”) i w kolumnie „Akcje” wybierz opcję „Utwórz przesyłkę”.
  utworz-przesylke
 8. Podczas tworzenia przesyłki, na zaznaczonym na obrazku obszarze widoczna będzie informacja, że adres uległ zmianie na adres prywatny.
  adres-prywatny
 9. Analogicznie możesz postąpić chcąc zmienić adres z prywatnego na firmowy. Wystarczy, iż w kolumnie „Dane do wysyłki”, na ekranie edycji danych zamówienia, wprowadzisz wartości w polach „Nazwa firmy” oraz „NIP”. System automatycznie zaktualizuje wówczas typ adresu.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No