Jak zmienić indywidualny rabat kilku klientom jednocześnie?

Poniższa instrukcja opisuje zmiany wartości indywidualnych rabatów, które dodane zostały już do kont klientów. W opcji menu „Marketing” -> „Rabaty” -> „Rabaty indywidualne” wyświetlana jest lista klientów z dodanym rabatem indywidualnym. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak zmienić wartość rabatu indywidualnego dla wielu klientów jednocześnie.

 1. Zaloguj się do Panelu sklepu.
 2. Przejdź do opcji menu „Marketing” -> „Rabaty” -> „Rabaty indywidualne”.
 3. Zaznacz opcję ico_checkbox przy klientach, którym chcesz zmienić rabat.
 4. Z pola „Akcje” (nad listą klientów) wybierz opcję „Zmień rabat zaznaczonych”.
  zmien-rabat
 5. W polu, które pojawiło się obok, wpisz nowy rabat dla klientów.
 6. Kliknij przycisk „Wykonaj”, aby zapisać zmiany.
  wykonaj
 • Was this Helpful?
 • Yes   No