Jak zarządzać ustawieniami filtracji produktów?

Po dodaniu modułu „Opcje przeglądania”, który służy do uruchomienia funkcji zaawansowanej filtracji produktów w sklepie internetowym (więcej informacji znajdziesz pod tym adresem), możesz przejść do edycji ustawień tego modułu. Tym sposobem możesz określić za pomocą jakich filtrów użytkownicy mogą zdefiniować zakres swoich poszukiwań.

 1. Zaloguj się do Panelu sklepu.
 2. Kliknij opcję menu „Konfiguracja” -> „Wygląd” -> „Aktywny styl graficzny”. Wybierz zakładkę „Moduły”, która znajduje się po lewej stronie ekranu. Następnie przejdź do edycji modułu „Opcje przeglądania”, dla którego chcesz zmienić ustawienia filtracji.
  edytuj-1
 3. W zakładce „Ustawienia Filtrów” określ „Tryb działania” opcji przeglądania oraz zaznacz opcje, które mają być dostępne dla klientów podczas definiowania zakresu poszukiwań.
  przeglad-funkcji
 4. Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku „Zapisz”.
  zapisz

Czytaj dalej, jeśli włączyłeś filtr „Atrybuty” / „Cechy” (warianty)

Jeśli w „Ustawieniach filtrów” zaznaczyłeś filtry „Atrybuty” / „Cechy”, wymagane jest uruchomienie tych opcji w konfiguracji sklepu. W tym celu:

 1. Zaloguj się do Panelu sklepu.
 2. Przejdź do opcji menu „Asortyment” -> „Atrybuty produktów” lub „Warianty produktów”, jeśli włączyłeś wcześniej filtr cech.
 3. Rozpocznij edycje tego zestawu atrybutów lub wariantów, który chciałbyś pokazywać w module opcje przeglądania.
 4. Zaznacz opcję (checkbox) „Pokaż w opcjach przeglądania”.
  pokaz-w-opcjach
 5. Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą jednego z dostępnych przycisków. Od tej chwili wybrane atrybuty i/lub warianty będą dostępny jak filtr produktów podczas definiowania zakresu poszukiwań.

Przykład wyglądu modułu „Opcje przeglądania” na stronach sklepu internetowego:

opcje-przegladania

 

 • Was this Helpful?
 • Yes   No