Jak korzystać z mechanizmu CRON?

Cykliczne uruchamianie skryptów za pomocą mechanizmu „CRON” opiera się na zaplanowanym wykonywaniu odpowiednich poleceń i/lub aplikacji sieciowych (CGI) w odstępach cyklicznych.

Jak zaplanować wykonanie poleceń w CRON?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij opcję menu „Serwisy WWW”, która znajduje się w górnej części ekranu.serwisy-www
 3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista utworzonych serwisów WWW. Kliknij nazwę serwisu WWW, dla którego chcesz zaplanować wykonanie cyklicznych poleceń (CRON).serwisy-www3
 4. Na ekranie zostaną wyświetlone informacje na temat wybranego serwisu WWW. Kliknij przycisk „Więcej narzędzi” i wybierz opcję „Zarządzanie cronem”.zarzadzanie-cronem
 5. Zostanie wyświetlony ekran zarządzania cronem, na którym możesz zaplanować cykliczne wykonywanie poleceń i/lub aplikacji sieciowych (CGI). W dolnej części ekranu wyświetlane są wszystkie zaplanowane zadania, które zostały utworzone wcześniej.cron2
  Za pomocą zakładki „Harmonogramy crona” możesz zaplanować cykliczne wykonywanie zdefiniowanego przez Ciebie polecenia. Natomiast za pomocą zakładki „Zaplanowane akcje” możesz skonfigurować aplikacje sieciowe (CGI), które również będą wykonywane cyklicznie.
 6. Na wyświetlonym ekranie możesz też włączyć, wyłączyć lub usunąć zaplanowane zadanie, które zostało utworzone wcześniej.
 7. Definiując komendy do wykonania, należy używać komend linii poleceń systemu Linux. Dla przykładu, aby wywołać skrypt umieszczony pod adresem http://example.com/script.php, wywołujemy komendę:
  curl –silent http://example.com/script.php > /dev/null 2>&1
 • Was this Helpful?
 • Yes   No