Jak zalogować się do poprzedniej wersji Panelu klienta Strefa.pl?

Dążenie do rozwoju usług wymaga zmian. Dlatego rejestrując usługi w Strefa.pl masz możliwość korzystania z nowej wersji Panelu klienta. Zanim wszystkie funkcjonalności zostaną w pełni przeniesione do nowego panelu, nadal możesz korzystać z jego poprzedniej wersji do zarządzania wybranymi opcjami.

Korzystając z Centrum Pomocy Strefa.pl (baza wiedzy) spotkasz się z artykułami, które dokładnie opisują konfigurację dla nowego Panelu klienta. Jeśli wybrana opcja nie jest jeszcze dostępna w tym Panelu, wskażemy Ci w jaki sposób wykonać to w jego poprzedniej wersji.

Jak zalogować się do poprzedniej wersji Panelu klienta Strefa.pl?

  1. Zaloguj się do Panelu klienta.
  2. W sekcji Pulpit odszukaj moduł Uruchom stary panel.
    Uruchom stary panel zarządzania usługami strefa.pl
  • Was this Helpful?
  • Yes   No