Jak wyświetlić dokładny stan magazynowy produktu?

Za pośrednictwem opcji menu KONFIGURACJA –> ASORTYMENT –> STANY DOSTĘPNOŚCI możesz zmodyfikujesz informacje dotyczące stanów dostępności Twoich produktów oraz wyświetlanych statusów przy danej liczbie produktów w magazynie. Statusy dostępności mogą być wybierane automatycznie lub manualnie (przez administratora) dla każdego produktu.

Domyślna konfiguracja stanów dostępności produktów przewiduje wyświetlanie informacji w postaci tekstowej, np. dla produktów, których stan magazynowy jest większy niż 20 sztuk, wyświetlany jest komunikat: duża ilość.

Stany dostępności produktów, możemy dowolnie konfigurować i zmieniać wartości z tekstowych na liczbowe, tym samym tworzyć, np. przedziały: 10-20 sztuk na stanie jak i konkretne wartości: 1, 2, 3, 4…

 1. Przejdź do opcji menu KONFIGURACJA –> ASORTYMENT –> STANY DOSTĘPNOŚCI
 2. Edytuj wybrany stan dostępności aby zmienić jego próg aktywacji, nazwę oraz wyświetlaną wartość (widoczną na karcie produktu).
  magazyn1
 3. Zapisz zmiany.

Wyświetlanie konkretnych wartości stanu magazynowego

Celem utworzenia systemu zliczającego każdą sztukę produktu i wywietlającego jej wartość, potrzebne będzie utworzenie wielu nowych stanów dostępności. Każdy z dodanego stanu, będzie zmieniał swoją wartość o 1 sztukę.

Jeśli więc chciałbyś aby mechanizm wyświetlał stan z zakresu 0-50, konieczne będzie dodanie 50 nowych progów/stanów magazynowych.

 1. Kliknij ikonę dodawania nowego stanu dostępności.
  magazyn2
 2. Podaj jego nazwę, np. 2, 3, 4magazyn3
 3. Podaj próg aktywacji, np. 1, 2, 3
  Próg aktywacji wyznaczany jest tylko powyżej wskazanej wartości, a nie powyżej lub równej. Wprowadzając próg aktywacji, wprowadź liczbę niższą o jedną jednostkę od tej wskazanej w nazwie stanu dostępności, np. jeśli dodajesz nazwę 4 (co ma oznaczać że na stanie są 4 sztuki), próg aktywacji ustal na powyżej: 3. Kolejna dodana nazwa 5, będzie miała przypisany próg aktywacji powyżej: 4, itd..
 4. Zapisz stan dostępności.
 5. Zbędne stany dostępności zaznacz, a następnie usuń lub wyłącz.
  magazyn4
 6. Stan dostępności: na wyczerpaniu edytuj.magazyn5
 7. Zmień jego nazwę na: 1.
  magazyn6

  Stan dostępności: na wyczerpaniu, jest domyślnym stanem, którego nie można usunąć. Przyjmuje on wartość powyżej 0, co w praktyce w naszej konfiguracji będzie oznaczało stan magazynowy 1.

magazyn7

Efekty powyższej konfiguracji dadzą nam mechanizm, który będzie wyświetlał na karcie produktu, faktyczną liczbę dostępnych produktów.
magazyn8

 • Was this Helpful?
 • Yes   No