Jak wyłączyć użytkownikowi dostęp do Panelu klienta?

Panel klienta jest wielofunkcyjnym systemem, który pozwala na efektywne zarządzanie Twoim kontem, np. przez Twoich pracowników. W tym celu masz możliwość tworzenia nowych użytkowników, którzy będą mieli dostęp do Twojego konta w Panelu klienta. Możesz dodać wielu użytkowników z różnymi uprawnieniami.

Funkcja ta jest przydatna, jeśli reprezentujesz dużą firmę. W takim przypadku, jeden użytkownik z dostępem do konta nie jest preferowanym rozwiązaniem. Zamiast tego możesz utworzyć wielu użytkowników z dostępem do Panelu klienta (z różnymi uprawnieniami), którzy będą reprezentować pracowników Twojej firmy.

Przykład: możesz dodać użytkownika z prawami tylko do odczytu. Uprawnienia tylko do odczytu pozwolą sprawdzić obecne ustawienia konta, ale nie umożliwią żadnej zmiany tych ustawień.

Jak wyłączyć aktywnego użytkownika, aby nie miał dostępu do Panelu klienta?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij sekcję menu „Konto”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  sekcja-konto
 3. Kliknij opcję menu „Administratorzy”, która znajduje się po prawej stronie ekranu.
  administratorzy2
 4. Na ekranie zostanie wyświetlona lista wszystkich dodanych użytkowników. Aby uzyskać dostęp do właściwości wybranego użytkownika, należy kliknąć nazwę użytkownika.
   
 5. Na ekranie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat wybranego użytkownika. Aby wyłączyć danego użytkownika, należy kliknąć przycisk „Wyłącz użytkownika”, który znajduje się w dolnej części ekranu.
  4
 6. Użytkownik zostanie natychmiast wyłączony (potwierdzenie operacji nie jest wymagane).
Operacja włączenia użytkownika wygląda analogicznie. Nazwa docelowego przycisku zostanie zmieniona na „Włącz użytkownika”.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No