Jak wydrukować zbiorcze potwierdzenie nadania przesyłki?

Aby wydrukować zbiorcze potwierdzenie nadania przesyłek:

  1. Zaloguj się do Panelu sklepu.
  2. Przejdź do opcji menu „Sprzedaż” -> „Przesyłki” i na liście zaznacz przesyłki, dla których chcesz wydrukować potwierdzenie nadania.357_1
  3. Z listy rozwijanej „Akcje”  wybierz opcję „Drukuj zaznaczone” i potwierdź klikając przycisk „Wykonaj”.
    357_2
  • Was this Helpful?
  • Yes   No