Jak wydelegować domenę na zewnętrzne DNS?

Czym jest delegacja domeny na zewnętrzne serwery DNS wyjaśnimy na przykładzie:

Przykład: Załóżmy, że wykupiłeś domenę „twojadomena.pl” w naszej sieci. Dodatkowo posiadasz serwer u innego operatora i umieściłeś na nim swoją stronę WWW. Chcesz, aby pod adresem „twojadomena.pl” była wyświetlana Twoja strona WWW umieszczona na serwerze u innego operatora. Aby było to możliwe, powinieneś wydelegować „twojadomena.pl” na zewnętrzne serwery DNS innego operatora.
Polecamy utrzymywanie wszystkich domen na naszych serwerach DNS, co bardzo ułatwi ich obsługę.

Jak wydelegować domenę na zewnętrzne DNS?

  1. Zaloguj się do Panelu klienta.
  2. Na ekranie zostanie wyświetlony pulpit startowy. W prawym dolnym rogu znajdź moduł „Domeny” i kliknij link „Zarejestrowane domeny”.
    domeny2
  3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista zarejestrowanych przez Ciebie domen. Kliknij nazwę domeny, którą chcesz wydelegować na zewnętrzne serwery DNS.
  4. Na wyświetlonym ekranie znajdź sekcję „Serwery nazw” i kliknij przycisk „Zarządzaj serwerami nazw”.
  5. Wypełnij wyświetlony formularz, wpisując adresy odpowiednich serwerów DNS, na które ma zostać wydelegowana domena. Wymagane jest wpisanie przynajmniej dwóch adresów serwerów DNS, aby delegacja domeny mogła zostać rozpoczęta.
  6. Kliknij przycisk „Aktualizuj serwer nazw”, aby zapisać wprowadzone zmiany.

WAŻNE! Zmiana delegacji domeny jest procesem trwającym do 30 godzin. Podczas tego okresu czasu poczta e-mail oraz strona WWW, które są obsługiwane pod adresem delegowanej domeny nie będą działały. Po zakończonej delegacji Twoja domena będzie kierować na zewnętrzne serwery DNS .
  • Was this Helpful?
  • Yes   No