Jak utworzyć certyfikat SSL (self-signed) w Panelu klienta?

Za pośrednictwem repozytorium znajdującego się w Panelu klienta, możesz utworzyć tzw. samopodpisany certyfikat SSL (self-signed). Certyfikaty tego rodzaju służą najczęściej do zabezpieczania transmisji danych przy małych projektach internetowych, np. blog, mała strona WWW.

Samopodpisany certyfikat SSL nie będzie automatycznie akceptowany przez przeglądarki internetowe. Pierwsza i kolejne (jeśli nie zaakceptujemy ostrzeżenia) wizyty na szyfrowaną stronę WWW będą poprzedzone ostrzeżeniami.

Jak utworzyć nowy certyfikat SSL (samopodpisany) w Panelu klienta?

Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby wygenerować samopodpisany certyfikat SSL (self-signed):

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij sekcję menu „Konto”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  sekcja-konto
 3. Kliknij opcję menu „Ustawienia konta”, która znajduje się w centrum ekranu.
  ustawienia-konta-naz
 4. Kliknij przycisk „Więcej narzędzi”, który znajduje się w górnej części ekranu.
  wiecej-narzedzi-cp-panel
 5. Na ekranie zostanie wyświetlone repozytorium użytkownika. Kliknij przycisk „Utwórz nowy certyfikat”, aby rozpocząć tworzenie nowego certyfikatu SSL (samopodpisanego).
  przyciski-certyfikaty-cppanel
 6. Wypełnij wyświetlony formularz:
  auto-ssl-naz
  • Bity – wybierz w tym miejscu siłę klucza, który ma być zastosowany przy tworzonym certyfikacie SSL. Sugerujemy wybrać najwyższą wartość, czyli 2048.
  • Kraj – zdefiniuj kraj podmiotu, dla którego generujesz samopodpisany certyfikat SSL.
  • Stan/prowincja – określ województwo, stan lub prowincje podmiotu.
  • Lokalizacja (miasto) – wpisz nazwę miasta, w którym znajduje się podmiot.
  • Nazwa organizacji – wpisz nazwę podmiotu, np. „Kowalski sp. z o.o.”.
  • Nazwa jednostki organizacyjnej – w tym polu należy wpisać nazwę działu w firmie, który jest odpowiedzialny za wdrożenie certyfikatu np. „Dzial IT”
  • Powszechna nazwa – w tym polu należy wpisać dokładną nazwę domeny, dla której ma być wystawiony certyfikat np. „www.twojadomena.pl” lub „twojadomena.pl”. Dla certyfikatów typu Wildcard należy podać nazwę domeny w następującej postaci, np. „*.twojadomena.pl”.
  • e-mail – wpisz kontaktowy adres e-mail.
  • Ważny od – wybierz datę, od której będzie liczona ważność certyfikatu.
  • Ważny do – wybierz datę kończącą ważność certyfikatu.
 7. Sprawdź poprawność danych w formularzu i kliknij przycisk „Następny”.
 8. Na ekranie zostanie wyświetlony ekran podsumowujący wygenerowanie samopodpisanego certyfikatu SSL.
  tworzenie-ssl-auto
 1. Kliknij przycisk:
  • Zakończ – aby zakończyć proces i zapisać certyfikat SSL (self-signed) w repozytorium.
  • Powrót – aby powrócić do poprzedniego kroku i zmienić dane dot. certyfikatu SSL.
  • Anuluj – jeśli chcesz zrezygnować z generowania certyfikatu SSL.
 2. W górnej części ekranu znajdziesz linki do pobrania wygenerowanego certyfikatu SSL i jego klucza prywatnego.
  WAŻNE! Klucz prywatny jest niezbędny do zainstalowania certyfikatu SSL, np. w przyszłości na innym serwerze. Klucz prywatny jest generowany razem z plikiem CSR (w jednym procesie). W tym przypadku plik CSR nie musi zostać wygenerowany, ponieważ wynikiem procesu jest samopodpisany certyfikat SSL.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No