Jak utworzyć bazę danych na hostingu?

Bazy danych stosowane są do optymalnego przechowywania danych, które stosowane są do poprawnego funkcjonowania dynamicznej strony WWW (np. CMS: Joomla! lub WordPress).

Jak utworzyć bazę danych w nowym Panelu klienta?

  1. Zaloguj się do Panelu klienta.
  2. Przejdź do sekcji WebHosting Linux, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  3. Kliknij nazwę wybranej usługi, dla której chcesz wprowadzić zmiany w konfiguracji bazy danych.
  4. Odszukaj sekcję Narzędzia > moduł Bazy danych a następnie kliknij Zarządzaj.Moduł bazy danych w Panelu klienta strefa.pl
  5. Skorzystaj z opcji tworzenia nowe bazy danych.Tworzenie nowej bazy danych w panelu klienta
  6. Wprowadź informacje o bazie danych, uzupełniając możliwe do edycji informacje. Wybierz rodzaj bazy danych. Podstawowa część nazwy bazy danych tworzona jest automatycznie. Podaj nazwę bazy danych oraz użytkownika i hasło. Informacje te posłużą do konfiguracji bazy danych, np. podczas instalacji CMS WordPress. Po utworzeniu bazy danych możesz zmieniać i dodawać jej użytkowników oraz hasło dostępu. Nazwa bazy danych nie ulega zmianie.Tworzenie nowej bazy danych w panelu klienta

 

 1. W sekcji Bazy danych > Zarządzaj możesz zarządzać wszystkimi bazami danych.

Jak utworzyć bazę danych w poprzednim Panelu klienta?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. W sekcji Pulpit odszukaj moduł Uruchom stary panel.
  Uruchom stary panel zarządzania usługami strefa.pl
 3. Kliknij opcję menu Więcej usług, która znajduje się w górnej części ekranu.wiecej-uslug
 4. Kliknij opcję Bazy danych.bazy-danych0
 5. Kliknij przycisk „Dodaj nową bazę danych”, który znajduje się w górnej części ekranu.dodaj-nowa-baze
 6. Na wyświetlonym ekranie wybierz typ bazy danych, którą chcesz utworzyć (np. MySQL lub PostgreSQL). Kliknij przycisk „Następny”, aby przejść do następnego ekranu.
  Pamiętaj, że bazy danych PostgreSQL nie są dostępne przy wszystkich typach usług. Jeśli Twoja usługa nie umożliwia korzystania z PostgreSQL, na ekranie zostanie wyświetlony formularz do tworzenia nowej bazy danych MySQL.
 7. Wypełnij wyświetlony formularz. Zdefiniuj nazwę bazy danych, nazwę użytkownika oraz hasło do nowej bazy danych. Kliknij przycisk „Następny”, aby przejść do kolejnego ekranu.
  Zaznacz opcję „Zezwalaj na dostęp z hostów zewnętrznych”, jeśli chcesz umożliwić zewnętrznym serwerom (z poza Strefa.pl) na połączenie z tworzoną bazą danych.
  nowa-baza
 8. Na ekranie zostanie wyświetlone podsumowanie tworzenia nowej bazy danych. Sprawdź wyświetlone informacje i kliknij przycisk „Zakończ”, aby utworzyć nową bazę danych.dodaj-baze3
 9. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o uruchomieniu procesu tworzenia nowej bazy danych. Tworzenie kopii zapasowej może zająć nawet kilka minut.

Więcej rozwiązań

 • Was this Helpful?
 • Yes   No