Jak usunąć kopię zapasową z hostingu?

Poniższa instrukcja opisuje proces usuwania kopii zapasowej z hostingu. Za pośrednictwem Panelu klienta możesz samodzielnie zlecić wykonanie lub przywrócenie kopii zapasowej. Podczas tworzenia kopii zapasowej należy wybrać elementy kopii zapasowej, np. pliki, poczta i/lub bazy danych.

W ramach pojemności hostingu możesz wykonać nieograniczoną ilość kopii zapasowych. Oznacza to, że możesz wykonać dowolną ilość kopii zapasowych, które zmieszczą się w pojemności Twojego hostingu. Pamiętaj, że powinieneś samodzielnie zaplanować i wykonać kopię zapasową swojego hostingu. Nie musisz w tym celu kontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Za pomocą Panelu klienta możesz zdecydować kiedy chcesz wykonać lub przywrócić kopię Twoich plików.

WAŻNE! Kontakt z Biurem Obsługi Klienta nie jest wymagany, aby utworzyć lub przywrócić kopię zapasową serwera. Wszystkie operacje związane z kopią zapasową należy wykonać samodzielnie za pośrednictwem Panelu klienta!
Pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej Twoich plików, ponieważ kopia zapasowa nie jest wykonywana automatycznie!

Jak usunąć kopię zapasową z hostingu?

  1. Zaloguj się do Panelu klienta.
  2. Kliknij opcję menu „Więcej usług”, która znajduje się w górnej części ekranu.wiecej-uslug
  3. Kliknij opcję „Kopie zapasowe”.wiecej-uslug2
  4. Zaznacz wybraną kopię zapasową, którą chcesz przywrócić i kliknij przycisk „Usuń”.bp
  5. Potwierdź chęć usunięcia wybranej kopii zapasowej. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o uruchomieniu procesu usuwania kopii zapasowej. Usuwanie kopii zapasowej może zająć nawet kilkanaście minut (w zależności od ilości danych, które zostały zarchiwizowane).
WAŻNE! W przypadku usunięcia projektu (lub przestrzeni WWW) stworzonego za pomocą autoinstalatora aplikacji, to również kopie bezpieczeństwa dotyczące zainstalowanej aplikacji zostaną usunięte. Oznacza to, że po usunięciu danej przestrzeni WWW, nie będziesz mógł przywrócić kopii bezpieczeństwa dla aplikacji zainstalowanej za pomocą Autoinstalatora aplikacji.

 

Więcej rozwiązań

  • Was this Helpful?
  • Yes   No