Jak usunąć klientowi indywidualny rabat?

  1. Zaloguj się do Panelu sklepu.
  2. Przejdź do opcji menu „Marketing” -> „Rabaty” -> „Rabaty indywidualne”.
  3. Kliknij opcję „Usuń” w kolumnie „Akcje” przy kliencie, któremu chcesz usunąć rabat.
  • Was this Helpful?
  • Yes   No