Pierwsze uruchomienie Kreatora WWW

Po zarejestrowaniu usługi Kreator WWW, należy zalogować się do Panelu klienta, aby go uruchomić. Pierwsze uruchomienie usługi Kreator WWW wymaga utworzenia konta. Po założeniu odpowiedniego konta, uruchamianie aplikacji do tworzenia stron WWW będzie dostępne. Po zakończeniu prac nad stroną WWW, zawsze będziesz mógł wrócić w celu wprowadzenia kolejnych aktualizacji.

Jak po raz pierwszy uruchomić Kreator WWW?

Po zamówieniu usługi Kreatora WWW, skorzystaj z poniższej instrukcji, aby utworzyć konto, na którym będziesz tworzyć stronę WWW:

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Znajdź moduł „Kreator WWW” i kliknij przycisk „Dodaj nową”, która znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu.
 3. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz tworzenia nowego konta, który należy wypełnić i kliknąć przycisk „Następny”.

  • Nazwa użytkownika – wpisz Twój adres e-mail, np. jan@kowalski.pl.
  • Hasło użytkownika – wpisz hasło do tworzonego konta Kreatora WWW.
  • E-mail – wpisz ponownie Twój adres e-mail, np. jan@kowalski.pl
  • Imię – wpisz imię autora strony WWW, która będzie tworzona na tym koncie.
  • Nazwisko – wpisz nazwisko autora WWW, która będzie tworzona na tym koncie.
  • Język – wybierz język.
  • Domena – wpisz nazwę subdomeny, pod którą będzie dostępna tworzona strona WWW, np. „mojastrona”.
   Strona WWW utworzona za pomocą Kreatora WWW będzie dostępna pod adresem „mojastrona.kreatorwww.strefa.pl”.
 4. Na ekranie zostanie wyświetlone podsumowanie tworzonego konta. Kliknij przycisk „Zakończ”, aby zakończyć tworzenie nowego konta, na którym będziesz tworzyć stronę WWW.
 5. Po utworzeniu nowego konta, zostanie ono wyświetlone na liście kont Kreatora WWW w Panelu klienta. Kliknij nazwę użytkownika, która znajduje się przy utworzonym koncie.
 6. Wybierz zakładkę „Subscription”, która znajduje się w górnej części ekranu, a następnie w nowym widoku kliknij przycisk „Dodaj nową”.
 7. Kliknij przycisk „Zakończ”, aby potwierdzić dodanie konta.
 8. Na ekranie zostanie wyświetlona lista utworzonych kont Kreatora WWW. Aby rozpocząć tworzenie strony WWW, kliknij przycisk „Otwórz”, który znajdziesz przy utworzonym koncie.
 9. Po chwili zostanie uruchomiony Kreator WWW, który służy do tworzenia strony WWW. Wybierz szablon i do dzieła!!!
  oxx4
 • Was this Helpful?
 • Yes   No