Jak sprawdzić ostatnie operacje (logi) administratora?

Za pośrednictwem Panelu sklepu możesz w każdym momencie sprawdzić historię logowań i wykonywane operacje dowolnego administratora sklepu. W tym celu wykonaj poniższe kroki:

 1. Zaloguj się do Panelu sklepu.
 2. Przejdź do opcji menu „Konfiguracja” -> „Administracja, system” -> „Administratorzy”.
 3. Kliknij opcję „Lista administratorów” w kolumnie Akcje i następnie kliknij nazwę wybranego administratora, którego historię aktywności chcesz sprawdzić.
  lista-adm
 4. Na ekranie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat wybranego konta administratora.
  • W zakładce „Historia logowań” uzyskasz informacje dotyczące daty ostatniego logowania, adresu IP, z którego było ono realizowane oraz czy logowanie powiodło się czy też nie.hist2
  • Natomiast w zakładce „Logi” możesz sprawdzić, jakie operacje wykonywał w Panelu sklepu dany administrator.
   logi2
 • Was this Helpful?
 • Yes   No