Jak sprawdzić logi mojego serwisu WWW?

Logi WWW przedstawiają informacje na temat wszystkich nawiązanych połączeń HTTP do Twojego serwera. To właśnie za pomocą logów WWW generowane są statystyki oglądalności Twojego serwera.

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz uzyskać dostęp do nieprzetworzonych logów strony WWW. Możesz wyświetlić je w przeglądarce internetowej lub pobrać na swój komputer lokalny.

Jak sprawdzić logi mojego serwisu WWW?

  1. Zaloguj się do Panelu klienta.
  2. Kliknij opcję menu „Serwisy WWW”, która znajduje się w górnej części ekranu.serwisywww
  3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista utworzonych serwisów WWW. Kliknij nazwę serwisu WWW, dla którego chcesz sprawdzić logi.
    serwisy-www3
  4. Na ekranie zostaną wyświetlone informacje na temat wybranego serwisu WWW. Kliknij przycisk „Więcej narzędzi” i wybierz opcję „Menedżer logu”.menedzer-logu
  5. Na wyświetlonym ekranie możesz uzyskać dostęp do logów wybranego serwisu WWW. Możesz skorzystać z przycisku „Pokaż katalog FTP”, aby wyświetlić pliki logów bezpośrednio w przeglądarce internetowej.dane-logu

Alternatywnie możesz skorzystać z połączenia FTP, aby pobrać pliki logów na swój komputer lokalny. Dane do połączenia FTP (adres serwera, login, reset hasła) znajdziesz na ekranie. Zwróć uwagę, że na wyświetlonym ekranie nie poznasz aktualnego hasła dostępu FTP – za pomocą przycisku „Reset hasła” możesz wprowadzić nowe hasło dostępu.
  • Was this Helpful?
  • Yes   No