Jak skonfigurować program lojalnościowy w sklepie?

Jakie informacje znajdę w tym artykule?

Wprowadzenie

Program lojalnościowy pozwala na premiowanie aktywnych klientów Twojego sklepu. Administrator sklepu może samodzielnie zdefiniować jaką ilość punktów będzie otrzymywać użytkownik za realizowane operacje. Punkty mogą być przyznawane m.in. za:

 • złożenie zamówienia,
 • zapisanie się klienta do newslettera,
 • dodanie opinii o produkcie.
Z programu lojalnościowego w sklepie mogą korzystać jedynie zarejestrowani klienci.

Jak włączyć i skonfigurować ustawienia programu lojalnościowego?

Aby uruchomić program lojalnościowy w sklepie:

 1. Zaloguj się do Panelu sklepu.
 2. Przejdź do opcji menu „Konfiguracja” -> „Marketing” -> „Program lojalnościowy”.
 3. Zaznacz opcję (checkbox) „Włącz program lojalnościowy”.
  lojal
 4. Poniżej, w sekcji „Przyznawanie punktów”, określ zasady przyznawania punktów (ile i za co).
  lojal2
 5. W sekcji „Wymiana punktów” zdefiniuj na jakich zasadach klienci będą mogli wymieniać punkty. Możesz określić, czy wymiana będzie realizowana wyłącznie dla określonych grup klientów lub kategorii w sklepie, czy też pozwoli na uzyskanie określonego rabatu na całe zakupy.
  lojal3
  Pamiętaj, że wybór asortymentu, dla którego przyznawane będą punkty, realizowany jest analogicznie jak przy kuponach rabatowych.
 6. Kliknij przycisk „Zapisz”, aby zapisać wprowadzone zmiany.
  zapisz

Jak wymieniać punkty zebrane w programie lojalnościowym?

 1. Po zalogowaniu do swojego konta, w opcji menu Moje konto, klient może sprawdzić ilość uzbieranych przez niego punktów.
  lojal5
 2. Po kliknięciu linku „Przejdź do listy produktów, które możesz wymienić za punkty”, wyświetlona zostanie lista produktów, które można zamówić za uzbierane punkty.
  pr_lojalnosciowy7
 3. Po kliknięciu przycisku „Wymień” przy wybranym produkcie, klient zostanie przekierowany do swojego Panelu, system wyświetli także komunikat potwierdzający wymianę.
  pr_lojalnosciowy8
 4. Każdy klient po zalogowaniu się do swojego konta, może sprawdzić wykaz wymienionych przez niego dotychczas punktów.
  pr_lojalnosciowy9

Jak administrator sklepu możesz zarządzać punktami klientów?

W celu zarządzania punktami wybranego użytkownika przejdź do opcji menu „Klienci” -> „Klienci” i wybierz na wyświetlonej liście wybranego klienta sklepu.
klienci9Po wyświetleniu profilu klienta, w zakładce „Program lojalnościowy”, znajdziesz wszystkie informacje związane z punktami przyznanymi wybranemu użytkownikowi oraz historię ich wymiany.pr-lojal

Możesz z tego miejsca dodać lub odjąć dowolną ilość punktów. W tym celu wybierz przycisk „Zarządzaj punktami”. W wyświetlonym oknie określ czy punkty będą dodawane czy odejmowane, wpisz ich liczbę i kliknij przycisk „Zapisz”.
pr-lojal3

W dowolnym momencie możesz włączyć lub wyłączyć funkcję wymiany punktów. Wybierz w tym celu opcję menu: „Konfiguracja” -> „Marketing” -> „Program lojalnościowy” -> „Wymiana punktów na produkty”.lojalk

Pamiętaj! Przedstawiona w powyższym artykule konfiguracja sklepu ma jedynie charakter poglądowy. Aby w pełni wykorzystać możliwości narzędzia, konfiguruj je według własnych potrzeb.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No