Jak skonfigurować pocztę na urządzeniu z Android?

Wprowadzenie

Poniżej znajdziesz pomoc w konfiguracji programu pocztowego na urządzeniu z systemem Android (np. smartfon, tablet).
WAŻNE! Pamiętaj, że opisywane poniżej oprogramowanie nie jest objęte wsparciem Strefa.pl. Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny w przypadku konfiguracji poprawnie funkcjonującego programu do obsługi poczty. Jeśli pomimo naszych porad połączenie z serwerem pocztowym nie jest nawiązywane poprawnie, pamiętaj, aby zgłosić to producentowi danej aplikacji.

Korzystaj z protokołu IMAP, następcy protokołu POP3

Zachęcamy do korzystania z protokołu IMAP, który jest najnowocześniejszym protokołem pocztowym. Jego główną zaletą jest możliwość synchronizacji wszystkich folderów wiadomości, między różnymi programami pocztowymi oraz urządzeniami mobilnymi. Oznacza to, że wiadomość e-mail pobierana z serwera nie jest automatycznie z niego usuwana. Wiadomość e-mail jest usuwana z serwera w momencie, gdy użytkownik sam ją skasuje w programie pocztowym.
IMAP w ten sposób ułatwia korzystanie wielu osobom z jednej skrzynki e-mail, a także zapewnia wygodę w obsłudze poczty e-mail niezależnie od miejsca pobytu. Korzystając z protokołu IMAP zyskujesz możliwość dostępu do całej otrzymanej oraz wysłanej korespondencji e-mail.

Jak skonfigurować program pocztowy na urządzeniu z systemem Android?

 1. Uruchom urządzenie z systemem Android i przejdź do menu „Konta”. Po wyświetleniu sekcji „Konta”, kliknij „Dodaj konto”.

  an1

 2. Na ekranie zostaną wyświetlone typy kont. Kliknij opcję „E-mail”, aby rozpocząć konfigurację konta pocztowego.

  an2

 3. W wyświetlonym oknie wpisz adres e-mail oraz hasło dostępu do konta pocztowego i kliknij przycisk „Konfiguracja ręczna”, który znajduje się w dolnej części ekranu.

  an3

 4. Na wyświetlonym ekranie wybierz protokół pocztowy (sugerujemy IMAP) i wypełnij formularz, który zostanie wyświetlony w następnym kroku.

  4android

 5. Wypełnij wyświetlony formularz konfiguracji i kliknij przycisk „Dalej”.

  adroid51

  • Adres email – wpisz pełny adres e-mail dla skrzynki, którą chcesz skonfigurować
  • Nazwa użytkownika – podaj pełen adres dla skrzynki e-mail, np. „jan@kowalski.pl”.
  • Hasło wpisz hasło dostępu do wybranej skrzynki e-mail.
  • Serwer IMAP – wpisz adres swojego serwera pocztowego, który znajdziesz w Panelu klienta (w sekcji menu „Poczta”). Kliknij tutaj, aby zobaczyć gdzie możesz znaleźć adresy serwerów pocztowych.
  • Typ zabezpieczeń – wybierz „Brak”.
  • Port – wpisz numer portu 143.
  • Przedrostek ścieżki IMAP – pozostaw pole puste.
  WAŻNE! Konfiguracja poczty dla protokołu POP3 jest analogiczna. W przypadku POP3 należy wprowadzić niemalże te same dane jak przy protokole IMAP. Przy wprowadzaniu numerów portów dla protokołu POP3 należy wpisać numer portu 110.
 6. Wypełnij następny formularz konfiguracji (tym razem dla poczty wychodzącej) i kliknij przycisk „Dalej”.android711
  • Serwer SMTP – wpisz adres swojego serwera pocztowego, który znajdziesz w Panelu klienta (w sekcji menu „Poczta”). Kliknij tutaj, aby zobaczyć gdzie możesz znaleźć adresy serwerów pocztowych.
  • Typ zabezpieczeń – wybierz „Brak”.
  • Port – wpisz numer portu 587.
  • Wymaga rejestracji – zaznacz opcję „Wymaga rejestracji”.
  • Nazwa użytkownika – podaj pełen adres dla skrzynki e-mail, np. „jan@kowalski.pl”.
  • Hasło – wpisz hasło dostępu do wybranej skrzynki e-mail.
 7. Na następnym ekranie ustaw opcje konta (np. ustawienia synchronizacji poczty) i kliknij przycisk „Dalej”.

  7android

 8. Wyświetlenie poniższego ekranu oznacza, że obsługa skrzynki e-mail w Strefa.pl została skonfigurowana poprawnie na Twoim urządzeniu z systemem Android. Na ekranie możesz zdefiniować nazwę dla Twojego konta (opcjonalne) oraz określić imię i nazwisko, które będzie wyświetlane w wysyłanych przez Ciebie wiadomościach e-mail.

  8android

WAŻNE! Jeśli obsługa poczty nie funkcjonuje prawidłowo, sprawdź od początku czy skonfigurowałeś zgodnie z instrukcją program do obsługi poczty lub skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.

Jak zmienić porty dla serwerów poczty wychodzącej oraz przychodzącej?

Po skonfigurowaniu obsługi konta pocztowego w smartfonie z systemem Android, w każdej chwili możesz zmienić numery portów lub inne parametry konfiguracji.

WAŻNE! Zmiana numeru portu dla protokołu SMTP jest wymagana w przypadku, jeśli korzystasz z usługi dostępu do Internetu od Telekomunikacji Polskiej! Klienci Telekomunikacji Polskiej nie mogą połączyć się z portem standardowym dla SMTP (25), gdyż jest on zablokowany w tej sieci. Każdy klient korzystający z sieci Telekomunikacji Polskiej powinien zmienić numer portu SMTP na 587, aby konfiguracja została pomyślnie zakończona.

Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak zmienić numery portów lub inne ustawienia:

 1. Uruchom urządzenie z systemem Android i przejdź do menu „Konta”. Po wyświetleniu sekcji „Konta”, wybierz opcję „E-mail”.

  email-android2

 2. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk „Ustawienia”, który znajduje się w dolnej części ekranu.

  android-ustawienia2

 3. W dolnej części ekranu kliknij przycisk „Więcej ustawień”.

  android4

 4. W dolnej części ekranu kliknij opcję „Ustawienia poczty przychodzącej” lub „”Ustawienia poczty wychodzącej” – w zależności, które ustawienia chcesz zmienić.

  android71

 5. Na wyświetlonym ekranie będziesz mógł zmienić ustawienia dla wybranego serwera pocztowego (przychodzącego lub wychodzącego). Dostępne numery portów:
  • IMAP – 143,
  • SMTP – 25 lub 587,
  • POP3 – 110.
 6. Po skonfigurowaniu ustawień, kliknij przycisk „Gotowe”, aby zapisać wprowadzone zmiany w konfiguracji.
  WAŻNE! Jeśli obsługa poczty nie funkcjonuje prawidłowo, sprawdź od początku czy skonfigurowałeś zgodnie z instrukcją program do obsługi poczty lub skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.

Jak zmienić protokół pocztowy z IMAP na POP3 lub odwrotnie?

Po zakończonej konfiguracji z wykorzystaniem jednego z wymienionych protokołów (IMAP lub POP3), program pocztowy na urządzeniu Android nie udostępnia możliwości zmiany tej konfiguracji. Jedynym rozwiązaniem jest skonfigurowanie nowej skrzynki e-mail, wybierając przy tym inny docelowy protokół (IMAP lub POP3).
 • Was this Helpful?
 • Yes   No