Jak skonfigurować opcje dostawy i płatności sklepie?

Jakie informacje znajdę w tym artykule?

Wprowadzenie

Ostatnim ważnym elementem przed rozpoczęciem sprzedaży w sklepie internetowym jest konfiguracja podstawowych opcji związanych z zakończeniem procesu zakupowego, a więc: płatność, dostawa oraz faktura. Wszystkie te ustawienia znajdziesz w opcji menu „Konfiguracja” -> „Sprzedaż”.

Zachęcamy przede wszystkim do zautomatyzowania swojej pracy poprzez wykorzystanie Pakietu bonusów i skorzystanie z płatności online oraz systemu usług kurierskich. Dzięki temu błyskawicznie otrzymasz płatność od klienta, zamówisz kuriera bezpośrednio z Panelu i/lub wyślesz paczkę kurierem UPS.

Jak skonfigurować opcje płatności?

Opcje płatności możesz skonfigurować po przejściu do opcji menu „Konfiguracja” -> „Sprzedaż” -> „Płatności”. Po wyświetleniu listy dostępnych form płatności, sugerowaną metodą jest skorzystanie z już przygotowanych szablonów płatności. Kliknij opcję „Edytuj” w kolumnie akcje, aby przejść do edycji ustawień dla wybranej formy płatności.edytuj2

Możesz też dodać nową formę płatności za pośrednictwem przycisku „Dodaj płatność”, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Na wyświetlonym formularzu możesz uzupełnić dane i ustawienia na temat nowej formy płatności. Metoda dodawania nowej formy płatności nie jest zalecana dla podstawowych użytkowników, ponieważ wymaga zdefiniowania wielu ustawień dla tworzonej płatności.

Jak skonfigurować opcje dostawy?

Ustawienia dostawy możesz skonfigurować w analogiczny sposób do form płatności. Należy w tym celu wybrać opcję menu „Konfiguracja” -> „Sprzedaż” -> „Dostawy”.edytuj0

Jak skonfigurować ustawienia dla faktur PRO-FORMA generowanych w sklepie?

Ustawienia faktur PRO-FORMA generowanych w sklepie możesz zmienić w opcji menu „Konfiguracja” -> „Sprzedaż” -> „Faktury”. W tym miejscu możesz zdefiniować ustawienia generowanych faktur PRO-FORMA, np. rodzaj numeracji faktur, prefiks faktur PRO-FORMA.fakturowanie-wew

Do generowanych faktur możesz również dodać własne logo. Kliknij w tym celu przycisk „Dodaj logo”, który znajduje się w dolnej części ekranu. Dodatkowo w ustawieniach faktur masz możliwość włączenia funkcji załączania faktur do wiadomości e-mail wysyłanych do klientów sklepu, bądź udostępnić ją w panelu zarejestrowanego klienta. W celu włączenia tych opcji zaznacz odpowiedni checkbox.dd

Po konfiguracji wszystkich powyższych opcji, warto również ustawić startowy numer zamówienia. Możesz to zrobić w opcji menu „Konfiguracja” -> „Sprzedaż” -> „Zakupy” (w polu „Kolejny numer zamówienia”).

skladanie

  • Was this Helpful?
  • Yes   No