Jak przenieść kategorię do innej kategorii razem z produktami?

Za pośrednictwem Panelu sklepu możesz przenieść wybraną kategorię (razem ze wszystkimi przypisanymi do niej produktami) do innej kategorii. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak to zrobić.

  1. Zaloguj się do Panelu sklepu.
  2. Przejdź do opcji menu „Asortyment” -> „Kategorie”.
  3. W drzewku kategorii po lewej stronie ekranu kliknij i przytrzymaj lewym przyciskiem myszy na kategorii, którą chcesz przenieść.
  4. Nie puszczając lewego przycisku myszy, przesuń kategorię w żądane miejsce.
    scr_przeniesc_kategorie2
  5. Nie musisz zapisywać zmian. Po puszczeniu lewego przycisku myszy w odpowiednim miejscu, wybrana kategoria wraz z produktami zostanie przeniesiona.
  • Was this Helpful?
  • Yes   No