Jak powiązać klienta z konkretną grupą?

Za pośrednictwem Panelu sklepu możesz przypisywać swoich klientów do konkretnych grup. Tym sposobem możesz podzielić Twoich użytkowników w grupy, dzięki czemu łatwiej będzie Ci zarządzać, np. rabatami przypisanymi do klientów. Przykładowo, możesz nadać rabat 15% dla wybranej grupy, dzięki czemu nie będziesz musiał ustawiać takiego rabatu u każdego użytkownika z osobna.

Aby dodać klienta do grupy:

  1. Zaloguj się do Panelu sklepu.
  2. Przejdź do opcji menu „Klienci” -> „Klienci”.
  3. Kliknij ikonę ico_checkbox znajdująca się przy klientach, których chcesz przypisać do konkretnej grupy. Następnie w sekcji „Akcje” (górna cześć ekranu) wybierz opcję „dowiąż do grupy” i wybierz docelową grupę klientów.
    grupa
  4. Kliknij przycisk „Wykonaj”, aby zapisać zmiany i przypisać klienta do wybranej grupy.
Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak utworzyć nową grupę, do której będziesz mógł przypisywać klientów.
  • Was this Helpful?
  • Yes   No