Jak potwierdzić zamówienie certyfikatu SSL?

Niniejszy artykuł opisuje procedurę potwierdzenia zamówienia certyfikatu SSL klasy „Domain Validation” czyli Alpha SSL lub RapidSSL Wildcard. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest wymagane, aby zakończyć proces wydawania certyfikatu SSL.

WAŻNE! Potwierdzenie zamówienia na certyfikat SSL wysyłane jest na adres e-mail, który został podany podczas zamawiania wybranego certyfikatu SSL.

Procedura potwierdzenia zamówienia certyfikatu SSL

Aby potwierdzić zamówienie certyfikatu SSL klasy „Domain Validation”, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Po dokonaniu zamówienia certyfikatu SSL, otrzymasz wiadomość e-mail na adres, który podałeś podczas składania zamówienia na certyfikat SSL (np. admin@certyfikowana_domena).
  2. W treści wiadomości e-mail znajduje się link, który należy kliknąć, aby potwierdzić złożenie zamówienia.
  3. Gdy klikniesz w link, zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę WWW, gdzie można sfinalizować potwierdzenie zamówienia certyfikatu SSL.
  4. Na stronie tej, wyświetlone zostaną informacje o certyfikacie SSL, o który wnioskujesz. Sprawdź czy wszystkie dane są poprawne. Sprawdź uważnie dla jakiej domeny zostanie wystawiony certyfikat SSL. Jeśli wszystkie dane są poprawne, kliknij przycisk „I Aprove”.

Po potwierdzeniu zamówienia, należy cierpliwie poczekać na wydanie zamówionego ceryfikatu SSL. Po wydaniu certyfikatu SSL przez instytucję certyfikującą, należy zainstalować go na Twoim serwerze.

  • Was this Helpful?
  • Yes   No