Jak nadać uprawnienia administratorowi do aukcji Allegro?

Za pomocą Panelu sklepu możesz ograniczyć uprawnienia wybranych Administratorów sklepu wyłącznie do zarządzania aukcjami Allegro. Każdemu użytkownikowi, który posiada dostęp do Panelu sklepu możesz nadać inne uprawnienia.

Zmiana uprawnień użytkowników możliwa jest w opcji menu „Konfiguracja” -> „Administracja, system” -> „Administratorzy”.ad

Zwróć uwagę, że ikony na powyższym obrazku przedstawiają pozycję menu w Panelu sklepu. Za pomocą parametrów „odczyt”, „dodawanie”, „edycja” oraz „usuwanie” możesz zarządzać uprawnieniami użytkowników (np. do których sekcji będą mieli dostęp, przy których sekcjach menu dostępne będzie usuwanie lub edycja).

Możesz tworzyć nowych użytkowników i nadawać im odpowiednie uprawnienia. Możliwe jest też przypisywanie utworzonych użytkowników do grup i następnie nadawanie odpowiednich uprawnień grupie (dzięki temu nie będziesz musiał ustawiać uprawnień każdemu użytkownikowi z osobna).

Przykładowe uprawnienia na podstawie funkcji związanych z aukcjami Allegro
 • Pobieranie zamówień:
  • Sprzedaż -> odczyt, dodawanie
 • Aktualizacja aukcji:
  • Sprzedaż -> odczyt, dodawanie, edycja
 • Wystawianie aukcji:
  • Konfiguracja -> odczyt,
  • Sprzedaż -> odczyt, dodawanie
  • Asortyment -> odczyt, dodawanie, edycja
 • Ponowne wystawianie aukcji:
  • Konfiguracja -> odczyt,
  • Sprzedaż -> odczyt, dodawanie
  • Asortyment – odczyt, dodawanie, edycja
 • Import aukcji:
  • Konfiguracja -> odczyt,
  • Sprzedaż -> odczyt, dodawanie
  • Asortyment -> odczyt, dodawanie, edycja
 • Edycja profilu aukcji (zarządzanie profilami aukcji dla osoby zajmującej się aukcjami):
  • Konfiguracja -> odczyt
  • Sprzedaż -> odczyt
 • Edycja profilu aukcji (dostęp grafika do szablonu):
  • Konfiguracja -> odczyt
  • Konfiguracja (wygląd) -> odczyt
Chciałbym, by grupa administratorów o nazwie „Pracownicy” mogła wystawiać aukcje z poziomu sklepu.
Co powinienem zrobić?

W tym celu proponujemy:

 1. Zaloguj się do Panelu sklepu.
 2. Przejdź do opcji menu „Konfiguracja” -> „Administracja, system” -> „Administratorzy”.
 3. Przejdź do edycji grupy użytkowników „Pracownicy”.
 4. Wybierz zakładkę „Uprawnienia”.
 5. Nadaj poniższe uprawnienia:
  • Konfiguracja -> odczyt
  • Sprzedaż -> odczyt, dodawanie
  • Asortyment -> odczyt, dodawanie, edycja
 6. Zapisz wprowadzone zmiany. Pamiętaj, że prócz możliwości wystawiania aukcji Allegro, użytkownicy znajdujący się w grupie „Pracownicy” będą mieli dostęp do ww. zakładek z ustawionymi przez Ciebie uprawnieniami.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No