Jak korzystać z funkcji wyszukiwarki?

Moduł wyszukiwarki w Panelu klienta dostępny jest po kliknięciu opcji „Pokaż wyszukiwanie”. Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz wyszukać tylko wybrane informacje (np. faktury, których numer ID jest większy od danej wartości).

wyszuk

Opcja „Pokaż wyszukiwanie” znajduje się w lewym górnym rogu każdej podstrony, na której znajdują się dane możliwe do wykorzystania w procesie wyszukiwania i/lub sortowania (np. lista subkrypcji, lista faktur, płatności). W zależności od typu wyświetlonych informacji możesz je odpowiednio posegregować (np. alfabetycznie) lub wyszukać tylko te dane, które Cię interesują.

Przykład: w zakładce dotyczącej płatności możesz wyszukać płatności o określonej wartości.

Po kliknięciu opcji „Pokaż wyszukiwanie”, zostanie wyświetlony następujący moduł wyszukiwania:

wyszuk2

Wpisz odpowiednie słowa kluczowe, wybierz kryteria wyszukiwania i kliknij przycisk „Wyszukaj”. Po krótkiej chwili zostaną wyświetlone wyniki, które będą zgodne z zaznaczonymi wcześniej kryteriami.

WAŻNE! Narzędzie do wyszukiwania zapamiętuje twój wybór. Kliknij przycisk odpowiedzialny za reset wyszukiwarki. Powinieneś to zrobić, jeśli chcesz wyłączyć filtrowanie.

Opis możliwości określenia zakresu wyszukiwania

Możesz określić zakres wyszukiwania przy użyciu następujących parametrów:

  • Liczba całkowita, np. ID dokumentu. Nie mylić ID dokumentu z numerem dokumentu. Ten drugi może zawierać litery i nie może być używany jako parametr wyszukiwania.
  • Liczba niecałkowita, cyfra z dwoma miejscami po przecinku (np. ID dokumentu).
  • Data. Format daty zależy od wybranej lokalizacji w ustawieniach Panelu klienta, np. 30-03-2009. W tym przypadku, należy wprowadzić datę wpisując ją ręcznie (nie klikając na ikonę kalendarza).
  • Cena. Można zdefiniować kwotę do dwóch miejsc po przecinku.

Aby określić zakres wyszukiwania między dwoma wartościami, należy zdefiniować początek oraz koniec zakresu, jako separator dla dwóch wartości należy użyć dwóch kropek.

Przykład: jeśli chcesz wyszukać pozycje z ID od 75 do 100, to w polu ID (pasek wyszukiwania) należy wpisać:
75 .. 100

Aby określić zakres wyszukiwania poniżej lub powyżej pewnej wartości, należy użyć:

.. WARTOŚĆ
lub
WARTOŚĆ ..

Dla przykładu, jeśli wpiszesz „.. 50” zostanie wyszukana lista dokumentów, które posiadają ID równe lub mniejsze niż 50. Próba wpisania wartości: „30 ..” spowoduje wyświetlenie listy dokumentów, których ID jest równe lub większe od 30.

  • Was this Helpful?
  • Yes   No