Jak działa certyfikat SSL?

W przypadku stron WWW, które nie korzystają z certyfikatu SSL formularze oraz inne informacje przesyłane są do serwera przez sieć Internet otwartym tekstem, który stosunkowo łatwo przechwycić (szczególnie w sieci lokalnej).

Jeśli serwis WWW ma zainstalowany certyfikat SSL do komunikacji z przeglądarką, wówczas informacja w obie strony (między serwisem WWW, a przeglądarką internetową) przesyłana jest przez sieć w sposób zaszyfrowany. Należy pamiętać, że szyfrowana jest transmisja danych tylko dla domeny, dla której certyfikat SSL został wystawiony (np. „https://www.twojadomena.pl”). Dla każdej Twojej domeny potrzebujesz osobnego certyfikatu. Dla subdomen potrzebujesz certyfikatu typu Wildcard.

W momencie nawiązania połączenia przez przeglądarkę internetową ze stroną WWW (np. pod adresem, „https://www.twojadomena.pl”) zabezpieczoną protokołem SSL, następuje ustalenie algorytmów oraz kluczy szyfrujących, które następnie są stosowane przy przekazywaniu danych między przeglądarką, a serwerem WWW.

Protokół SSL wykorzystuje do wstępnej fazy połączenia kryptografię asymetryczną (z kluczem publicznym), przy pomocy której uzgadniane są klucze symetryczne, stosowane później do szyfrowania danych.

Po zarejestrowaniu i opłaceniu usługi certyfikatu SSL, kolejnymi krokami do jego uruchomienia na stronie WWW i poczcie e-mail są:

Posiadanie certyfikatu SSL, jego plików, umożliwia Ci instalację SSL na dowolnym hostingu, który obsługuje domenę. Sytuacja ta może być kluczowa w sytuacji, gdy na jednym serwerze posiadasz pocztę e-mail, na drugim obsługujesz strony WWW. Dodatkowo dysponując certyfikatem typu Wildcard, każda z subdomen, może kierować na inny serwer, gdzie także dokonasz instalacji jednego i tego samego certyfikatu SSL.

Wydanie certyfikatu SSL, jego zamówienie, leży w gestii użytkownika. Wskazujesz dla jakiej domeny certyfikat SSL ma zostać zamówiony, a następnie za pomocą dedykowanych adresów e-mail w domenie, potwierdzasz zamówienie, a jednocześnie swoją własność i prawa do domeny. Proces ten może ulec zmianie jeśli korzystasz z bardziej zaawansowanych certyfikatów, oferujących dodatkowe możliwości identyfikacji właściciela domeny.

  • Was this Helpful?
  • Yes   No