Jak dodać/zmienić język i walutę w sklepie?

Oprogramowanie sklepu umożliwia prowadzenie sprzedaży w wielu wersjach językowych, a także z wykorzystaniem różnych walut.

Każdy nowy język czy waluta, mogą być ustawione domyślną walutą sklepu. W ten sposób bez problemu możesz skupić się na prowadzeniu działalności, skierowanej do klientów z poza Polski.

Waluty i języki możesz ze sobą łączyć, w ten sposób usprawnisz proces realizacji zamówień.

  1. Przejdź do sekcji Konfiguracja -> Ustawienia regionalne

  2. W zależności czy chcesz dodać walutę czy dodać nowy język sklepu, wybierz sekcję Waluty lub Języki.

  3. Skorzystaj z przycisku dodaj nowy, aby dodać nową walutę lub język do sklepu.
  4. Skorzystaj z przycisku edycji, aby edytować już wprowadzony język i walutę.

Waluty: dodając lub edytując walutę sklepu, zdefiniuj jej typ, a następnie wprowadź kurs. Ustaw aktywność waluty. Jeśli chcesz możesz także ustawić ją, jako domyślną walutę sklepu.

Kurs waluty możesz edytować samodzielnie lub skorzystać z informacji dostarczanych przez NBP. W tym celu na etapie edycji wprowadź dowolną wartość w polu „kurs”, a następnie wróć do listy i wybierz: Pobierz kurs z NBP.

Języki: dodając , wybierz go z rozwijanej listy. Dodaj domyślną walutę jaka będzie obsługiwana dla tego języka. Jeśli posiadasz kilka walut, na etapie przeglądania asortymentu, klient będzie mógł wybrać pozostałe dostępne opcje. Ustaw aktywność i domyślny wybór języka.

Edytując wybrany język, będziesz miał dostęp do dodatkowych ustawień jak np. flaga czy edycja fraz językowych, które odpowiadają za wprowadzone teksty/opisy przycisków w sklepie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o edycji fraz w sklepie
  • Was this Helpful?
  • Yes   No