Jak dodać link do aplikacji sklepu na stronie Fanpage?

Od jakiegoś czasu (luty 2012) Facebook zlikwidował strony profili aplikacji. Zmiana ta w dużym stopniu utrudnia połączenie aplikacji ze stronami typu Fanpage w serwisie społecznościowym Facebook.

Poniżej prezentujemy skuteczny sposób połączenia strony Fanpage z aplikacją na Facebooku:

 1. Zaloguj się do konta w serwisie Facebook.
 2. Przejdź pod adres: fanpage_shop_binging_footer
 3. Skopiuj pełny numer Twojej aplikacji (App ID/API Key), którą wcześniej utworzyłeś.
  fanpage_shop_binding_01
 4. W pasku adresu przeglądarki wpisz następujący adres:
  http://www.facebook.com/dialog/pagetab?app_id=APP_ID&next=URL_SKLEPU
  – zamiast APP_ID wpisz skopiowany wcześniej numer Twojej aplikacji.
  – zamiast URL-SKLEPU wpisz adres Twojego sklepu.
 5. Otwórz przygotowany adres URL w przeglądarce internetowej.
  adres-sklep
  Pamiętaj, aby podać poprawny adres Twojego sklepu, np. twojadomena.pl. Adres przedstawiony na powyższym obrazku http://www.mojsklep.pl jest tylko przykładem!
 6. Zostanie wyświetlone okno z prośbą o wybranie tego Fanpage, na którym ma być wyświetlany odnośnik do aplikacji sklepu.
  fanpage_shop_binding_031
 7. Po dokonaniu wyboru i zatwierdzeniu zmian, na wybranym Fanpage’u pojawi się odnośnik do podłączonej aplikacji.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No