Integracja Store Manager z programem Subiekt GT

Subiekt GT to system sprzedaży stworzony z myślą o firmach, które poszukują sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego, itp. Jego możliwości są bardzo rozbudowane, jednak najważniejszą z jego zalet jest możliwość zarządzania stanami magazynowymi, wystawianie faktur VAT oraz zarządzanie bazą klientów. Aby zintegrować aplikację Store Manager z Subiektem GT, wymagana jest wtyczka „Sfera”.

W celu integracji Store Manager z oprogramowaniem Subiekt GT:

 1. Kliknij w aplikacji Store Manager ikonę koszyka, która znajduje się w lewym górnym rogu.menu-store
 2. Wybierz opcję „Integracje” -> „Subiekt GT”.menu-store2
  Program Subiekt GT musi być już zainstalowany na komputerze, aby móc rozpocząć proces integracji w aplikacji Store Manager.
 3. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych, aplikacje Store Manager oraz Subiekt GT zostaną zintegrowane.

Import danych z Subiekt GT do Store Manager

Import produktów, umożliwia pobranie produktów z Subiekt GT do Store Manager. Importowane są produkty wraz z:

 • nazwą;
 • kodem (symbolem);
 • ceną;
 • stanem magazynowymi (z możliwością uwzględnienia rezerwacji);
 • opisem (krótkim i rozszerzonym);
 • zdjęciami;
 • jednostką miary;
 • stawką VAT;
 • wagą;
 • kodem PKWiU.

Możesz wybrać typy produktów do importu (towar, usługa itp.), grupy towarów, czy mają być importowane tylko aktywne produkty i czy importować tylko produkty z zaznaczonym polem „pozycja dla sklepu internetowego”.

W konfiguracji importu możesz też ustalić poziom cen produktów, ustawienia dot. magazynu, sposobu importu zdjęć (wszystkie, główne, żadne) oraz dopasowania kategorii.

Dopasowanie kategorii pomiędzy Subiektem GT a Store Manager

Kategorie dopasowywane są na jeden z trzech sposobów:

 • grupa w programie Subiekt GT to kategoria główna w sklepie (produkt zostanie dodany do kategorii o takiej nazwie jak grupa, do której należy w Subiekcie; jeśli taka kategoria nie istnieje, to zostanie dodana),
 • grupa w programie Subiekt GT to kategoria główna w sklepie, a cecha to jej podkategoria (podobnie jak powyżej, z tym że jeśli istnieje podkategoria z nazwą taką jak cecha produktu, produkt zostanie dodany do tej podkategorii),
 • dopasowanie ręczne (do kategorii można ręcznie przypisać grupy i cechy z programu Subiekt GT; przy imporcie aplikacja automatycznie dopasuje kategorię, która spełnia warunki; jeśli nie uda się dopasować żadnej kategorii, zostanie wybrana kategoria główna w sklepie o nazwie takiej jak grupa produktu; jeśli taka kategoria nie istnienie to zostanie dodana).

Po zaimportowaniu produktów możesz je przeglądać w tabeli (zostaną dodane na końcu i podświetlone na zielono). Możesz usunąć zaimportowany produkt (lub wiele produktów), o ile nie wykonałeś synchronizacji ze sklepem (na wybranym produkcie naciśnij prawy klawisz myszy i wybierz opcję „Usuń produkt”).

Zapisywanie zmian

W celu dodania produktów do sklepu należy wykonać synchronizację danych (Zakładka „Dane” -> „Synchronizuj ze sklepem”).

Jeśli po synchronizacji danych zostanie wyświetlone ostrzeżenie o pominięciu niektórych produktów, należy sprawdzić poprawność danych w tabeli. Produkty, przy których wystąpił błąd, zostaną oznaczone na czerwono. Należy sprawdzić, czy ceny są dodatnie oraz czy stany magazynowe nie są ujemne. Jeśli tak, należy poprawić te wartości i ponownie wykonać synchronizację.

Pamiętaj, że synchronizacja danych, pobieranie produktów i informacji szczegółowych odbywa się wyłącznie w sposób jednostronny (z programu Subiekt GT do aplikacji Store Manager).
 • Was this Helpful?
 • Yes   No