Informacje na temat opcji menu „Domeny hostowane”

W opcji menu „Domeny hostowane” wyświetlane są informacje na temat domeny2

Opcję menu „Domeny hostowane” znajdziesz w module „Domeny”, który wyświetlany jest w sekcji menu „Start”.

WAŻNE! Pamiętaj, że przed rozpoczęciem procesu dodawania zewnętrznej domeny, należy wydelegować wybraną domenę na odpowiednie serwery DNS. Delegację domeny należy wykonać za pomocą panelu administracyjnego operatora, u którego domena jest opłacana.
WAŻNE! Po wydelegowaniu domeny na odpowiednie serwery DNS będziesz mógł zarządzać strefą danej domeny (np. jej rekordami).

Po wyświetleniu opcji menu „Domeny hostowane”, w górnej części ekranu zostaną wyświetlone następujące przyciski:

az-domeny
 • Zarejestruj nową domenę – umożliwia zarejestrowanie nowej domeny.
 • Transfer istniejącej domeny – umożliwia rozpoczęcie transferu domeny od innego operatora do naszej sieci. Po zakończeniu transferu domeny, będziesz ją opłacać w naszej sieci.
 • Dodaj istniejącą domenę zarejestrowaną gdzie indziej – służy do przypisywania zewnętrznych domen, które zarejestrowane są u innych operatorów.
 • Dodaj nową subdomenę – umożliwia utworzenie nowej subdomeny.
  WAŻNE! Subdomeny tworzone są na podstawie domeny pierwszego rzędu, np. „twojadomena.pl”. Przykładowo, możesz utworzyć subdomenę „sklep”, która będzie wyglądać następująco: „sklep.twojadomena.pl”.
  WAŻNE! W sekcji „Domeny hostowane” należy przypisać domenę tzw. pierwszego rzędu, np. „twojadomena.pl”. Dopiero po przypisaniu domeny będziesz mógł tworzyć subdomeny.

Jakie informacje znajdę w opcji menu „Domeny hostowane”?

Po wybraniu opcji menu „Domeny hostowane” zostanie wyświetlona lista wszystkich domen zewnętrznych przypisanych do Panelu klienta. Znajdziesz w niej następujące dane:az-domeny

 • ID – wyświetla numer identyfikacyjny domeny, który został jej przypisany w systemie.
 • Nazwa domeny – wyświetla nazwę domeny, która przypisana jest do Panelu klienta.
 • Hosting WWW – określa czy obsługa hostingu WWW jest włączona.
 • Hosting poczty – określa czy obsługa poczty e-mail w domenie jest włączona.
 • W synchronizacji – określa czy zmiany w Panelu klienta są w 100% zsynchronizowane – dotyczy to przede wszystkim DNS (strefa na serwerach DNS synchronizowana jest z tym co jest umieszczone w Panelu klienta), ale także np. ustawień hostingu.
 • Odblokowany – określa czy domena jest odblokowana. Domena może być blokowana przy wygaśnięciu subskrypcji domenowej.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No