Elektroniczna faktura

Zachęcamy do aktywacji elektronicznej faktury. Ta wygodna forma dokumentacji nie zapycha segregatorów w biurze i jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami (więcej informacji odnośnie przepisów: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 nr 249 poz. 1661)).

Elektroniczna faktura to szybki dostęp do potwierdzenia zakupu w formie PDF, dodatkowo przyczynia się do ochrony środowiska.

Jak zmienić rodzaj otrzymywanej faktury?

  1. Zaloguj się do Panelu Klienta.
  2. Po zalogowaniu znajdź sekcję „Konto” i kliknij opcję: Akceptacje i zgody.
  3. Na wyświetlonym ekranie kliknij opcję: Zmień na: „Faktura elektroniczna”.
  4. Po kliknięciu pozycji: „Zmień na: Faktura elektroniczna„, na Twoim koncie zostanie zmieniony wybór rodzaju faktur, które będziesz otrzymywać, na elektroniczne.
  • Was this Helpful?
  • Yes   No