Eksport danych ze sklepu do pliku CSV

Centrum Wymiany Danych to mechanizm umożliwiający szybkie zapisywanie i wczytywanie danych z pliku. Każdy wyeksportowany plik możesz zmodyfikować (np. w programie Microsoft Excel), a następnie zaimportować z powrotem do sklepu.

Każdy uruchomiony sklep ma przygotowanych kilka domyślnych profili, które pozwalają na eksport oraz import poszczególnych danych (np. aktualizacja cen, stanów magazynowych). Możesz oczywiście modyfikować, usuwać oraz dodawać nowe profile według własnego uznania.

Eksport danych z Centrum Wymiany Danych

 1. Przejdź do opcji menu NARZĘDZIA –> CENTRUM WYMIANY DANYCH.
 2. Na ekranie zostaną wyświetlone profile, za pomocą których możesz wykonać eksport danych ze sklepu.
  eksport1
 3. Kliknij opcję Eksportuj przy tym profilu, z którego chcesz skorzystać przy eksporcie (np. Dodawanie i aktualizacja produktów).eksport2
 4. Na ekranie zostanie wyświetlone podsumowanie zaplanowanej operacji eksportu. Na wyświetlonym ekranie będziesz mógł sprawdzić ustawienia zaplanowanego eksportu (np. ustawiony separator kolumn, lista pól do wyeksportowania).eksport3
 5. Kliknij przycisk „Eksportuj”, który znajduje się w dolnej części ekranu, aby wyeksportować dane.
  eksport4

Każdy wyeksportowany plik możesz zmodyfikować (np. w programie Microsoft Excel®), a następnie zaimportować z powrotem do sklepu.

WAŻNE! Pamiętaj, że listę pól do wyeksportowania możesz zdefiniować w ustawieniach wybranego profilu.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No